คุณต้องมีประกันสุขภาพหรือไม่

 • คุณต้องมีใบประกันสุขภาพ ทุกคนที่พำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีต้องมีการประกันสุขภาพ เรียกว่า หน้าที่ของการประกันสุขภาพ

 • ข้อดีสำหรับคุณคือ:เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย คุณสามารถใช้สิทธิการประกันสุขภาพของคุณไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์และผู้ประกันสุขภาพไม่ต้องเสียค่าตรวจรักษา ถ้าเป็นประกันสุขภาพแบบภาคเอกชน คุณอาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน และจะได้รับคืนจากบริษัทประกันสุขภาพในภายหลัง การที่คุณมีใบประกันสุขภาพ จึงมีสิทธิ์เลือกไปหาแพทย์ได้ทุกๆแห่ง รวมทั้งทันตแพทย์ หรือ สูตินารีแพทย์(แพทย์ตรวจโรคภายในของสตรี)แพทย์จะเป็นผู้ออกใบสั่งยาหรือออกใบส่งตัวให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนั้นคุณยังได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับการรักษาบำบัด หรือการรักษาอื่นๆอีกด้วย

 • คุณจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพ(เบี้ยประกัน)ในจำนวนที่เท่ากันตามอัตราทุกๆเดือน

 • หากคุณไม่ได้ทำประกันสุขภาพได้ตามกำหนดเวลาที่จะได้รับผลคุ้มครองเมื่อพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนี คุณอาจจะต้องจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพ(เบี้ยประกัน)เป็นจำนวนสูง นับตั้งแต่คุณพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีและยังไม่มีใบประกันสุขภาพ ดังนั้นจึงอาจจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนสูง ซึ่งทำให้เกิดหนี้สินกับคุณได้
  หนี้สิน

  ในกรณีนี้ หากคุณมีปัญหา กรุณาติดต่อมาถึงเรา เจ้าหน้าที่ จาก cara *SH

เหตุใดการประกันสุขภาพจึงสำคัญกับการทำงานของคุณ

 • การทำงานค้าบริการทางเพศ สุขภาพร่างกายของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะคุณต้องติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้า

 • ถ้าคุณเจ็บป่วยหรือต้องการการดูแลรักษา แต่ไม่มีใบประกันสุขภาพ คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจรักษาจากแพทย์ด้วยตัวคุณเองเป็นจำนวนสูง เป็นการยากมากในประเทศเยอรมนีที่จะได้รับการตรวจรักษาทีดี หากไม่มีการประกันสุขภาพเอาไว้

ใครจะช่วยคุณในการตัดสินใจในการเลือกการประกันสุขภาพ

 • หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้า(กลับเข้ารับ)ระบบการคุ้มครองจากการประกันสุขภาพ และ วิธีใดที่ช่วยคุณให้กลับเข้าไปในระบบได้ง่ายที่สุด คุณสามารถเข้ารับการแนะนำและรับการช่วยเหลือได้จากหน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษาผู้ป่วยที่ไม่ขึ้นอยู่กับกับองค์กรใด ประเทศเยอรมนี (UPD)ซึ่งการบริการให้คำแนะนำนี้แบบเป็นกลาง ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • หน่วยงานUPDมีการให้บริการทั่วประเทศเยอรมนี และรับปรึกษาทางโทรศัพท์ ทุกแห่ง ทุกแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 • คุณสามารถขอรับการบริการสอบถามคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทางแพทย์ รวมถึงทั้งด้านกฎหมาย

 • หน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษานี้ สามารถใช้บิรการทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

  UPD-การบริการทางโทรศัพท์(ทุกๆคลื่นเน็ต ทางมือถือก็บริการฟรี)
  ภาษาเยอรมัน(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00น.ถึง22.00น.)

  0800 0 11 77 22

  ภาษาตุรกี(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00น.ถึง22.00น.)
  ภาษารัสเซีย(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00น.ถึง22.00น.) 0800 0 11 77 24
  ภาษา อาราบิค (วันอังคาร เวลา 11.00น.ถึง13.00น.,วันพฤหัสบดี17.00ถึง19.00น.)
  0800 33 22 12 25
  www.patientenberatung.de

  หากคุณต้องการรับการบริการเฉพาะส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากUPDติดต่อวันนัดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข(ฟรี)0800 011 77 25และสำหรับ หน่วยงาน UPDที่Kielตั้งอยู่ที่

  Wittland 2-4
  24109 Kiel

ระบบการทำงานของการประกันสุขภาพเป็นอย่างไร

 • เมื่อคุณเลือกประกันสุขภาพชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว บริษัทประกันสุขภาพจะได้รับเงินค่าประกันสุขภาพ(เบี้ยประกัน)จากคุณจำนวนหนึ่งตามอัตราทุกๆเดือน ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เจ็บป่วย และบริษัทประกันสุขภาพจะจ่ายค่ารับตรวจรักษาให้สำหรับคุณเมื่อยามเจ็บป่วย

 • จำนวนเงินค่าประกันสุขภาพ(เบี้ยประกัน)จะสูงแค่ไหน คุณจะต้องจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละเงื่อนไขของการประกันสุขภาพของคุณ และขึ้นอยู่กับงานรวมทั้ง รายได้ของคุณ 

  การรับบริการ การตรวจรักษาพยาบาลบางอย่าง ทางประกันสุขภาพอาจจะรับผิดชอบจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลจำนวนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ ในกรณีนี้คุณต้องออกใช้จ่ายของคุณเป็นบางส่วน

 • สิ่งสำคัญ:ในประเทศเยอรมนีมีการประกันสุขภาพตามกฎหมายและการประกันสุขภาพภาคเอกชน(GKVและPKV)

ข้อแตกต่างของการประกันสุขภาพตามกฎหมายและการประกันสุขภาพภาคเอกชน 

 • สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย(GKV)จะจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน คุณจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งคุณมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลไปพบแพทย์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  บางกรณีในบางส่วนของการรับการรักษาบริการต้องมีส่วนหนึ่งที่คุณต้องจ่ายเพิ่ม หรือการรักษาบางอย่างที่ทางบริษัทประกันสุขภาพไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีนี้ ทางแพทย์ที่รักษาคุณจะต้องแจ้งข้อมูลให้คุณทราบก่อนเสมอ และต้องมีลายเซ็นยินยอมจากคุณในการรับการรักษา

 • สำหรับการประกันภาคเอกชน(PKV)คุณต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำรองเองเสียก่อน คุณจะได้เงินจำนวนนี้กลับคืนภายหลัง ส่วนใหญ่คุณจะได้รับเงินสำรองจ่ายกลับคืนทั้งหมด

การประกันสุขภาพแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณ 

 • ส่วนมากแล้ว คำตอบตามของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การทำงานของคุณ:

  หากคุณทำงานอิสระคุณต้องเป็นผู้จัดการในเรื่องการประกันสุขภาพด้วยตัวเอง ผู้ที่ทำงานอิสระมีทางเลือกที่จะทำประกันสุขภาพแบบตามกฎหมายหรือประกันสุขภาพภาคเอกชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระหลายๆคน เลือกที่จะทำประกันสุขภาพภาคเอกชน(PKV)

  ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีสิทธิ์ที่จะเลือกประกันสุขภาพภาคเอกชน ไม่ว่าจะมีรายได้เท่าใด อัตราเบี้ยประกันสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบจะไม่สูงเมื่ออายุยังน้อยแต่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ

 • บริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนไม่มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธ เมื่อคุณต้องการทำประกันสุขภาพ อย่างน้อยบริษัทต้องยอมให้คุณเข้าในระบบเบี้ยประกันอย่างขั้นต่ำที่สุดของบริษัท

 • บางทีหากคุณทำงานแบบอสิระ การเลือกทำประกันสุขภาพแบบตามกฎหมายจะมีสิทธิ์และมีประโยชน์ต่อคุณมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีครอบครัว ว่าด้วยสิทธิของการประกันสุขภาพตามกฎหมายนั้น ครอบครัวของคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากการประกันสุขภาพร่วมด้วย

 • คุณควรไตร่ตรองให้รอบคอบ การประกันสุขภาพแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณ ส่วนมากแล้วการขอเปลี่ยนแปลงในภายหลังมักจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

 • หากคุณทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างคุณต้องประกันสุขภาพตามกฎหมาย(GKV)ผู้ว่าจ้า

 • จะแจ้งกับบริษัทประกันสุขภาพที่คุณเลือก ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายอัตราเบี้ยประกันให้คุณจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนอัตราเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่าย ส่วนต่างที่เหลือ คุณจะถูกหักออกจากรายได้ให้กับบริษัทประกันสุขภาพ

ทราบได้อย่างไรว่าทำงานแบบพนักงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ

 • ทำงานอิสระคือเมื่อคุณสามารถตัดสินใจเลือกเวลาทำงาน และสถานที่ทำงานด้วยตัวคุณเอง และเมื่อคุณเป็นเจ้าของสถานที่ประกอบค้าประเวณี จึงเรียกว่าทำงานแบบอิสระ

 • ทำงานแบบพนักงานคือเมื่อคุณมีสัญญาทำงาน(ทั้งแบบปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)ในการค้าประเวณีกับผู้ว่าจ้างคุณ
  กฎหมายแรงงานทั่วๆไป

เมื่อมาจากประเทศสมาชิกยุโรปและ ทำงานในประเทศเยอรมนี สิ่งไหนที่ต้องระวัง

 • ในประเทศเยอรมนีมีข้อบังคับและมีหน้าที่ในทำประกันสุขภาพ หมายถึงคุณ/ผู้ที่ทำงานในประเทศเยอรมนี ต้องรับผิดชอบกับตัวเองในการประกันสุขภาพ

 • การประกันสุขภาพมีสองแบบ คือ การประกันสุขภาพตามกฎหมาย และ การประกันสุขภาพภาคเอกชน
  การประกันสุขภาพแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณ

 • หากคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามเราเจ้าหน้าที่จากcara *SH 

เมือไม่มาจากประเทศสมาชิกยุโรป และทำงานในประเทศเยอรมนี สิ่งไหนที่ต้องระวัง

 • ในประเทศเยอรมนีอนุญาตให้ทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณมีใบอนุญาตให้ทำงานในเยอรมนีได้เท่านั้น

 • หากคุณทำงานที่นี่คุณต้องมีประกันสุขภาพ ในประเทศเยอรมนีมีกฎหมายหน้าที่การประกันสุขภาพ

จะรับข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

 • เมื่อคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อเราเจ้าหน้าที่จากcara *SH

 • เราจะช่วยคุณและร่วมกันหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ

คำแนะนำทางวีดีโอ

Informationen zur Krankenversicherung für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster