กฎหมายแรงงานทั่วๆไป

หน่วยงานให้คำปรึกษา

ข้อควรรู้:

สิทธิขั้นพื้นฐานบางอย่างถูกจำกัดทางกฎหมาย
ติดต่อสอบถามกับเราได้ที่!

0151 / 723 122 06

กฎหมายแรงงานมีผลบังคับใช้กับใคร

 • มีผลบังคับใช้กับผู้ที่เป็นลูกจ้าง พนักงาน แต่ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการอิสระทำธุระกิจส่วนตัว

คุณมีสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับลูกจ้างหรือพนักงานทั่วๆไปในประเทศเยอรมนีหรือไม่

 • ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณี (ProstG) ตั้งแต่ปี 2002 อนุญาตให้ผู้ค้าประเวณีมีสิทธิทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างได้

 • เมื่อเป็นพนักงานหรือ ลูกจ้างค้าบริการทางเพศ คุณมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับพนักงานลูกจ้างทั่วๆไปที่มีสิทธิตามเงื่อนไง เช่น เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน มีสิทธิที่จะได้รับเงินเกษียณอายุ จะได้รับการดูแลเมื่อตั้งครรภ์ เมื่อตกงานไม่มีงานทำก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ เป็นต้น

 • หากคุณต้องการปรึกษาและขอคำแนะนำทางด้านกฎหมาย ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่cara *SH ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เจ้าของกิจการสถานที่ประกอบการค้าบริการทางเพศ นายจ้างมีสิทธิเรียกร้องอะไรจากพนักงานหรือลูกจ้างได้บ้าง

 • ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เจ้าของกิจการมีสิทธิ์ในการออกคำสั่งในบางสิ่งบางอย่าง (eingeschränkte Weisungen) เท่านั้น ในส่วนของการค้าประเวณี นายจ้างมีสิทธิ์ที่กำหนดในสัญญาจ้างงานที่ ระบุว่า คุณต้องทำงานเมื่อไร และทำงานที่ใด หรือข้อกำหนดในการใช้ห้องทำงาน แต่นายจ้างไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิส่วนบุคคลว่าคุณให้บริการทางเพศแก่ใคร และอย่างไร 

 • หากมีข้อสงสัย มาขอรับคำแนะนำได้จาก cara *SH

ข้อแตกต่างระหว่างการเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานอิสระ 

 • แบบลูกจ้าง คุณจะมีใบสัญญาว่าจ้างงาน (ทั้งปากเปล่า หรือเป็นลายลักษณ์อักษร) นอกจากนั้นจะได้รับค่าจ้าง จากนายจ้างซึ่งเป็นผู้รับทราบถึงการทำงานของคุณ เช่นทำงานขายบริการฯอยู่ในบ้าน (ซ่อง) จะมีข้อกำหนดไว้ให้ปฎิบัติตาม เช่น เวลาและสถานที่ทำงานของคุณ ควรทำงานเฉพาะที่ตกลงกันไว้เช่นงานขายบริการทางเพศเท่านั้น

 • ส่วนใหญ่ผู้ขายบริการทางเพศมักเป็นผู้ประกอบการอิสระถ้าทำงานอิสระส่วนตัว ลูกค้าจะชำระค่าบริการกับคุณโดยตรง และคุณเป็นผู้กำหนดและตกลง ว่าจะทำงานบริการฯโดยวิธีใด อย่างไร เมื่อใด ด้วยตัวคุณเอง

  ข้อแนะนำบางอย่างสำหรับผู้ประกอบงานอิสระ:

 • บางทีคุณทำงานแบบประกอบการอิสระในบ้าน(Bordell ซ่อง)ของเจ้าของสถานที่ประกอบกิจการค้าบริการฯ ซึ่งเขา/เธอ ก็ไม่มีสิทธิในการกำหนดว่าคุณจะมาทำงานเมื่อไร

 • ต้องรับผิดชอบกับงานเอง รายได้ของคุณเอง

 • ไม่มีสิทธิในการได้เงินชดเชยเมื่อหยุดพักผ่อนฮอลิเดย์ หรือ เงินช่วยเหลือจากกรมแรงงาน

 • ไม่มีเงินเดือนประจำ

ในกรณีที่ทำงานประกอบการอิสระแต่นายจ้างให้คุณปฎิบัติตามข้อที่เขากำหนดไว้ คุณควรจะทำอย่างไร

 • คุณไม่ควรทนปล่อยเพิกเฉย การที่คุณทำงานอิสระ คุณก็มีสิทธิที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวคุณเอง(แตกต่างจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง)รวมทั้งกำหนดเวลาทำงานและสถานที่ทำงานของคุณเอง

ทำงานประกอบการอิสระ เมื่อไม่มีงานทำจะทำอย่างไร

 • ในกรณีที่เลิกทำงานประกอบการอิสระการค้าประเวณี คุณจะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือจากการตกงานจากภาครัฐ

 • แต่มีข้อยกเว้น คุณสามารถขอทำประกันการว่างงานได้

  การทำประกันการว่างงานสำหรับผู้ประกอบการอิสระ ต้องเริ่มทำประกันการว่างงานและแจ้งต่อกรมแรงงานในช่วงสามเดือนแรกที่เริ่มทำงาน นอกจากนั้นการที่จะทำประกันการว่างงานได้นั้น มีเงื่อนไงว่า ในสองปีที่ผ่านมา คุณต้องเคยทำงานในแบบเป็นลูกจ้างประจำมาก่อนอย่างน้อย 12 เดือน และต้องแจ้งทันทีก่อนการตกงานของการทำงานประกอบการอิสระ (ช่วงเวลาไหนก็ได้)

  การทำประกันการว่างงาน เหมาะกับคุณในกรณีที่คุณ ลาออกหรือ เลิกทำงานจากงานด้านอื่นๆเพื่อจะเปลี่ยนมาทำงานบริการทางเพศแทน (เช่น เคยทำงานเป็นพนักงานเคาน์เตอร์ หรือ งานอื่นทั่วๆไป) ค่าประกันการว่างงานจะมีจำนวนสูงมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับรายได้ที่คุณได้รับ ตั้งแต่เดือนละ 40 ถึง 90 ยูโร

 • หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาทางเลือกอื่นๆ ติดต่อมาทางเราเจ้าหน้าที่ cara *SH

ใครสามารถช่วยเหลือแนะนำได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนงานหรือเลิกการทำงานค้าบริการทางเพศ

 • หน่วยงานช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ แนะนำให้คำปรึกษาในกรณีจะเลิกงานเก่าและเริ่มงานใหม่ คุณจะสามารถไปขอรับคำแนะนำปรึกษาจากหน่วยงานช่วยเหลือผู้ค้าบริการทางเพศFrauennetzwerkเกี่ยวกับสถานการณ์ของการทำงานของคุณ

 • ไม่ต้องกังวลกลัว ว่า ผู้ว่าจ้างงานคนใหม่จะรับทราบถึงประวัติงานที่ทำก่อนหน้านี้ เพราะคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไม่แจ้งข้อมูลของคุณต่อไป

 • หากต้องการรับคำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้กับเราจาก cara *SH

คำแนะนำทางวีดีโอ

Jobwechsel "Ich möchte aussteigen" - Tipps für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster