Ogólne prawo pracy

Poradnie

Uwzględnij:

Niektóre prawa jak również prawa podstawowe są obecnie ograniczone.
Zapytaj nas.

0151 / 723 122 06

Dla kogo ma zastosowanie prawo pracy?

 • Prawo pracy ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a nie samozatrudnionych.

Czy mam takie same prawa jak inne osoby zatrudnione w Niemczech?

 • Ustawa o prostytucji (ProstG) umożliwia od 2002 r. uprawianie prostytucji w oparciu o umowę o pracę.

 • Jeśli pracujesz jako osoba zatrudniona, masz te same prawa, co inne osoby zatrudnione na umowę o pracę w innych zawodach. W pewnych warunkach każdy wypadek przy pracy skutkuje prawem do renty, każde macierzyństwo do okresu ochronnego, każde bezrobocie do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Jeśli potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej, zgłoś się do cara*SH.

Czego może żądać ode mnie mój szef, jeśli mam zatrudnienie na umowę o pracę?

 • Nawet jeśli jesteś zatrudniony(a) na umowę o pracę, Twój szef może Ci wydawać polecenia jedynie w ograniczonym zakresie. W zakresie prostytucji prawo to ogranicza się wyłącznie do Twojego czasu i miejsca pracy. Twój szef nie może jednak dyktować, jakie usługi seksualne masz oferować.

 • Jeśli nie masz pewności, czy jesteś traktowany(a) prawidłowo, zapytaj w cara*SH.

Skąd będę wiedzieć, czy mam zatrudnienie, czy pracuję na własny rachunek? 

 • Jako osoba zatrudniona powinieneś(aś) mieć umowę o pracę (ustną lub pisemną). Ponadto od uprawnionego do wydawania poleceń przełożonego otrzymujesz również wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do świadczenia usług seksualnych. W takiej sytuacji stanowisz część struktury firmy (np. agencji towarzyskiej). Uprawnienie do wydawania poleceń oznacza, że Twój przełożony może decydować o czasie i miejscu Twojej pracy. Jednak w branży usług seksualnych na umowę o pracę pracuje bardzo niewiele osób.

 • Większość osób świadczących usługi seksualne pracuje w ramach własnej działalności gospodarczej. Pracujesz na własny rachunek, jeśli Twoi klienci płacą bezpośrednio Tobie i jeśli sam(a) określasz godziny i miejsce swojej pracy.

  Oto kilka wskazówek świadczących o tym, że prowadzisz samodzielną działalność:

  • Nie otrzymujesz stałej pensji.

  • Nie masz prawa do płatnego urlopu ani świadczeń socjalnych.

  • Bierzesz odpowiedzialność za ryzyko związane z prowadzeniem działalności.

  • Możliwe, że pracujesz dla właściciela (np. agencji towarzyskiej). Jednak nie jest on Twoim przełożonym, więc nie może np. decydować, kiedy masz przyjść do pracy.

Prowadzę własną działalność gospodarczą, jednak właściciel agencji towarzyskiej zawsze mi mówi, co mam robić. Co mogę zrobić?

 • Jest to zabronione. Nie możesz również tolerować tego faktu, ponieważ jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (w przeciwieństwie do osoby zatrudnionej) samodzielnie decydujesz o swoim czasie i miejscu pracy.

Prowadzę własną działalność gospodarczą – co mogę zrobić w przypadku bezrobocia?

 • Zazwyczaj, jeśli rezygnujesz z samodzielnej pracy jako prostytutka, nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej możesz jednak wykupić własne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w Federalnej Agencji Pracy.

  O dobrowolne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla osób prowadzących działalność gospodarczą należy ubiegać się w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia tej działalności. Ponadto ubezpieczenie to można wykupić tylko wtedy, gdy przepracowałeś(aś) co najmniej 12 miesięcy na umowę o pracę i zostałeś(aś) bezpośrednio zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a) przed podjęciem pracy w ramach własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 2 lat (okres ten jest dowolny).

  Jest to więc rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie, jeśli chcesz przejść z innej pracy na świadczenie usług seksualnych (np. dlatego, że wcześniej pracowałeś(aś) jako barman(ka) lub w zupełnie innym zawodzie). W zależności od dochodów miesięczna składka wynosi od 40 € do 90 €.

 • Jeśli masz pytania związane z tą lub jakąkolwiek inną kwestią, skontaktuj się z cara*SH.

Chcę zmienić lub zakończyć pracę w swoim zawodzie. Kto może mi pomóc?

 • Porady dotyczące ukierunkowania zawodowego, opuszczenia rynku pracy lub zmiany pracy można uzyskać w centrum doradztwa dla osób świadczących usługi seksualne w instytucji Frauennetzwerk zur Arbeitssituation. (Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Sytuacji Zawodowej).

 • Nie musisz się obawiać, że Twój nowy pracodawca dowie się o Twojej pracy w prostytucji. Masz prawo, by Twoje dane nie zostały przekazane żadnemu pracodawcy i.

 • Jeśli potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej, zgłoś się również do cara*SH.

Filmiki z poradami

Jobwechsel "Ich möchte aussteigen" - Tipps für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter

Doradztwo w Twojej okolicy

Miejscowość, kod pocztowy
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster

Zapytaj Cara*SH

+49 151 72312206

Jesteśmy cara*SH. Udzielamy bezpłatnych informacji i porad we wszystkich kwestiach związanych z prostytucją / usługami seksualnymi, w tym oczywiście również w zakresie nowej Ustawy o ochronie prostytutek. Wszystko, o co zapytasz lub co nam powiesz, jest u nas bezpieczne. Wszystkie Twoje obawy traktujemy poważnie i z przyjemnością Ci pomożemy. Po prostu skontaktuj się z nami!

Więcej informacji