Общо трудово право

Консултантски служби

Внимание:

Някои права и дори основни права са ограничени в момента.
Научи повече от нас:

0151 / 723 122 06

За кого изобщо важи трудовото право?

 • Трудовото право важи за назначени на трудов договор, не за самоосигуряващи се.

Имам ли същите права като другите служители на трудов договор в Германия?

 • Благодарение на Закона за проституцията (ЗП) от 2002 година в възможно да се работи на трудов договор като проституиращ/а.

 • Ако работиш като предлагащ/а сексуални услуги на трудов договор, имаш същите трудови права като всички други служители в другите професии. При определени условия всяка трудова злополука води до право на пенсия, всяко майчинство до право на закрила, всяка безработица до помощи за безработни.

 • Ако се нуждаеш от безплатна правна консултация, обърни се към нас от cara*SH.

Какво има право да иска от мен шефът ми, ако съм на трудов договор?

 • Дори когато си назначен/а на трудов договор, шефът ти може да ти дава само ограничени нареждания. В областта на проституцията неговото право на нареждане се ограничава само до работното ти място и работното ти време. Той обаче не може да казва какви сексуални услуги да предлагаш.

 • Ако си несигурен/несигурна дали се отнасят с теб правилно, обърни се към нас от cara*SH.

Откъде да знам дали съм на трудов договор, или съм самоосигуряващо се лице? 

 • Като служител на трудов договор трябва да имаш трудов договор (устен или писмен). Освен това получаваш заплатата си от шеф, който има право да ти дава нареждания относно готовността ти да предоставяш сексуални услуги. Също така си част от фирма (например публичен дом). С право на нареждания означава, че шефът ти може да регламентира работното ти време и работните ти места. В действителност на трудов договор работят малко хора в сферата на предоставянето на сексуални услуги.

 • Повечето предлагащи сексуални услуги работят като самоосигуряващи се. Ти си самоосигуряващо се лице, ако клиентите ти плащат директно на теб и сам/а определяш работното си време и места.

  Ето още няколко признака, че си самоосигуряващо се лице:

  • Не получаваш постоянна заплата

  • Нямаш право на платен отпуск или социални придобивки

  • Поемаш предприемаческия риск

  • В действителност може би работиш при собственик (например в публичен дом). Той обаче не ти е шеф, тоест не може например да ти казва кога да дойдеш на работа.

Аз съм самоосигуряващо се лице, но собствениците винаги ми казват какво да правя. Какво мога да направя?

 • Това е забранено. Не трябва да търпиш това, защото като самоосигуряващо се лице ти определяш всичко сам/а (за разлика от назначените на трудов договор), а също и работното си време и работното си място.

Аз съм самоосигуряващо се лице – какво да правя при безработица?

 • Обикновено когато работиш като проституиращ/а на самоосигуряване, нямаш право на помощи за безработица.

 • Но преди да започнеш да работиш самостоятелно като предлагащ/а сексуални услуги, можеш сам/а да сключиш осигуровка за безработица във Федералната агенция по заетостта.

  Тази доброволна осигуровка за безработица за самоосигуряващи се лица трябва да бъде заявена в Агенцията по заетостта в рамките на три месеца след започване на самостоятелната дейност. Освен това можеш да сключиш тази осигуровка само тогава, когато в рамките на последните 2 години си работил/а някъде на трудов договор за минимум 12 месеца и директно преди самоосигуряването си се регистрирал/а като безработен/безработна (периодът няма значение).

  Тоест за теб това е подходящо, ако искаш да смениш друга работа с такава с предоставяне на сексуални услуги (например защото преди това си работил/а зад бар или съвсем друга професия). Според дохода ти месечната сума варира между 40 – 90 евро.

 • Ако имаш въпроси или търсиш други начини, обърни се към нас от cara*SH.

Искам да сменя професията си или да спра. Кой може да помогне?

 • Консултация за професионална ориентация, прекратяване или преквалификация можеш да получиш в консултантската служба за предлагащи сексуални услуги към мрежата за жени относно работната ситуация.

 • Не трябва да се страхуваш, че новите ти работодатели ще разберат за дейността ти като проституиращ/а. Имаш право данните ти да не се изпращат на никой работодател и.

 • Ако се нуждаеш от безплатна правна консултация, обърни се допълнително към нас от cara*SH.

Видеоклипове със съвети

Смяна на работата „Аз искам да изляза от професията“

Консултация близо до теб

Място, пощенски код
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster

Попитай Cara*SH

+49 151 72312206

Ние сме cara*SH. Ние информираме и консултираме безплатно по всички въпроси, които се отнасят за проституция/сексуални услуги, естествено и за новия Закона за защита на проституиращите. Всичко, което искаш да ни питаш или ни разкажеш, е защитено при нас. Ние приемаме сериозно всички твои молби и ще се радваме да ти помогнем. Просто говори с нас!

Повече информация