Какво са данъците и на кого трябва да ги плащам?

 • Всички хора, които работят в Германия, трябва да плащат данъци. Ти също трябва да плащаш данъци върху приходите ти от проституция/секс услуги. Това означава: Трябва да даваш част от спечелените пари на държавата. Независимо дали работиш на трудов договор, или като самоосигуряващо се лице.

 • В Германия данъците се плащат на финансовата служба.

Коя е моята компетентна финансова служба?

 • В Шлезвиг-Холщайн има 17 финансови служби. Коя финансова служба е компетентна за теб зависи най-често от твоето местожителство и от мястото, където си регистриран/а.

 • Ако работиш на различни места, невинаги е лесно да се установи компетентната за теб финансова служба. Това често зависи от мястото, на което най-често пребиваваш и работиш. Можеш да попиташ нас от cara*SH и ние ще опитаме да получим тази информация за теб.

Колко данъци трябва да плащам?

 • Зависи от това колко печелиш.

 • Важно е също и дали си омъжена/женен и дали имаш деца.

Кои видове данъци могат да са важни за мен?

 • Данък върху дохода

 • Патентен данък

 • Данък върху добавената стойност (ДДС)

 • Авансов данък върху дохода

Какъв вид данъци трябва да плащам?

 • Зависи от това дали работиш като самоосигуряващо се лице, или на трудов договор.

 • Ако работиш като самоосигуряващо се лице, тоест можеш да избираш свободно работното си време и работното си място, ти упражняваш занаят. В този случай трябва да плащаш данък върху дохода и евентуално ДДС.

 • Патентен данък плаща само този, който стопанисва помещение за проституиране и печели повече от около 24 500 EUR годишно.

 • Ако си назначен/а на трудов договор, тоест работиш в публичен дом и там имаш сключен трудов договор, трябва да плащаш авансов данък върху дохода.

Откъде да знам дали съм самоосигуряващо се лице, или работя на трудов договор?

 • Ти си самоосигуряващо се лице, ако можеш свободно да избираш работното си време и работното си място. Ако си собственик на помещение за проституиране, също се водиш самоосигуряващо се лице.

 • Ти работиш на трудов договор, ако работиш за работодател (например в публичен дом) и там имаш сключен трудов договор.

Аз съм самоосигуряващо се лице. Как функционира това с данъка върху дохода?

 • Внимавай: Ако имаш само ниски приходи, тоест по-малко от 8800 EUR годишно, не трябва да плащаш данък върху дохода. Ако си над тази така наречена „необлагаема сума“ (която през 2017 г. възлизаше на 8800 EUR), тогава данъкът върху дохода се удържа така:

 • Казваш на финансовата служба откога работиш като самоосигуряващо се лице в сферата на предлагащите сексуални услуги и получаваш данъчен номер.

 • Данък върху дохода се плаща върху придобитата печалба.

  Твоята печалба е това, което остава, когато приспаднеш от годишните си приходи евентуално дължимия ДДС (19%) и разходите ти (например за здравна каса, наем, перилни препарати, презервативи и т.н.).

  Върху тази печалба евентуално трябва да платиш данък върху дохода, ако тя е над 8800 EUR (необлагаема сума за 2017 г.).

 • Регистрираш всичките си приходи и разходи и пазиш всички документи и касови бонове за нещата, от които се нуждаеш за работата си, например наем за стая, консумативи, като презервативи или перилни препарати... Нуждаеш се от тях за данъчната си декларация.
  Документите ти служат и като доказателство за фактически упражняваната дейност в сферата на проституцията.

 • Трябва да пазиш всички фактури, договори за наем и документи над 10 години.

В качеството си на самоосигуряващо се лице откога трябва да плащам ДДС? 

 • Ако печелиш повече от 17 500 EUR годишно, трябва да плащаш ДДС. ДДС в момента възлиза на 19%. Често се нарича и „данък добавена стойност“.

 • Пример: За цялата година си получил/а 18 000 EUR. В такъв случай трябва да платиш 19% ДДС на финансовата служба. Тоест това са 3420 EUR ДДС за цялата година.

 • Ако през последната година си получил/а по-малко от 17 500 EUR, а през текущата година вероятно ще получиш не повече от 50 000 EUR, ти си малък предприемач и не трябва да плащаш ДДС. Тогава обаче не можеш и да искаш ДДС от другите, например в твоите собствени фактури.

В качеството си на самоосигуряващо се лице какво трябва да давам на финансовата служба?

Как да изготвя данъчна декларация?

 • За тази цел попълваш съответните формуляри и ги подаваш във финансовата служба. В наши дни това става онлайн.

Къде да намеря формулярите за моята данъчна декларация?

Какво означава „приспадане от данъка“?

 • Служителите във финансовата служба ще изчислят всичките ти разходи, които си вписал/а в данъчната си декларация. Полученото се приспада от годишния ти доход. Само това, което остава, се облага с данък. Това се нарича „приспадане от данъка“.

Какво се случва, ако не подам данъчната си декларация?

 • Тогава финансовата служба преценява печалбата и оборота ти.

 • Те просто се ориентират по средните стойности и приблизителните изчисления. Те могат да са много по-високи от това, което реално си получил/а.

 • Затова е в твой собствен интерес да подадеш данъчна декларация.

Аз работя на трудов договор. Как функционира това с авансовия данък върху дохода?

 • Ако си назначен/а на трудов договор (например в публичен дом), работодателят ти трябва да те регистрира във финансовата служба и да плаща авансов данък върху дохода ти.

 • Работодателят ти удържа част от твоите пари и плаща авансовия данък и вноските за социалното ти осигуряване (има се предвид здравната осигуровка, осигуровката за болногледачески грижи, пенсионната осигуровка и осигуровката при безработица).
  Социално осигуряване

 • Когато годината изтече, работодателят ти подава удостоверение за авансовия данък.

Аз работя на трудов договор. Колко авансов данък трябва да плащам?

 • Това зависи от месечната ти заплата.

 • Важно е също и дали си омъжена/женен и дали имаш деца.

 • Има 6 различни данъчни класове. В зависимост от това дали си женен/омъжена и дали имаш деца попадаш в един от данъчните класове.

 • Ако имаш нужда от помощ за данъчните класове, можеш да се обърнеш и към нас от cara*SH. Можем да ти осигурим необходимата информация.

Консултация близо до теб

Място, пощенски код
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.

Walkerdamm 1
24103 Kiel

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.

Fleischhauerstraße 37
23552 Lübeck

Попитай Cara*SH

+49 151 72312206

Ние сме cara*SH. Ние информираме и консултираме безплатно по всички въпроси, които се отнасят за проституция/сексуални услуги, естествено и за новия Закона за защита на проституиращите. Всичко, което искаш да ни питаш или ни разкажеш, е защитено при нас. Ние приемаме сериозно всички твои молби и ще се радваме да ти помогнем. Просто говори с нас!

Повече информация