Социално осигуряване

Консултантски служби

Какво е социално осигуряване?

 • В Германия има социално осигуряване.

  То включва 5 различни осигуровки: здравна осигуровка, осигуровка за болногледачески грижи, осигуровка при трудова злополука, осигуровка при безработица и пенсионна осигуровка.

Защо е важно социалното осигуряване?

 • Социалното осигуряване те пази, ако си например болен/болна или претърпиш злополука и вече не можеш да работиш.

 • Ако вече не можеш да работиш както обикновено, въпреки това получаваш подпомагане от държавата, така че да продължиш да имаш всичко, от което се нуждаеш, за да живееш. Това е идеята на социалното осигуряване.

 • Точно в качеството ти на предлагащ/а сексуални услуги е важно да помислиш за социално си осигуряване и да се информираш.
  Ти работиш на много различни места с много различни хора и имаш увеличен риск да не можеш да работиш поради заболяване или злополука.

Задължен/а ли съм да плащам социална осигуровка?

Аз работя на трудов договор. Какво става с моето социално осигуряване?

 • Като служител на трудов договор в Германия трябва да имаш здравна осигуровка, осигуровка за болногледачески грижи, пенсионна осигуровка и осигуровка при безработица. Само осигуровката при трудова злополука е доброволна за служителите на трудов договор.

 • Работодателят ти трябва да те регистрира за всички тези 4 задължителни осигуровки.

 • Работодателят ти трябва да превежда в съответната служба вноските за всички тези задължително осигуровки. Вноските за тези осигуровки се поделят между теб и работодателя ти. Той просто удържа за тази цел част от заплатата ти и после плаща цялата сума на твоите осигуровки.

 • Здравно осигуряване:
  В Германия здравното осигуряване е задължително.

  Ако не си от Германия, а от друга европейска държава, за теб е важно да знаеш как си бил/а здравно осигурен/а в родната ти държава. Законовите здравни каси ще те консултират по тази тема. На www.patientenberatung.de ще намериш и телефонни номера, на които можеш да позвъниш и да се консултираш на тема здравно осигуряване на различни езици.

 • Осигуряване за болногледачески грижи:
  Осигуряването за болногледачески грижи е част от сключената здравна осигуровка.

  Затова не трябва да го сключваш отделно.

 • Осигуряване при безработица:
  Цел на осигуряването при безработица е да получаваш доход, ако останеш без работа.

 • Пенсионно осигуряване:
  Пенсионното осигуряване има за цел да получаваш постоянен доход и когато си на възраст, на която вече не работиш.
  Информация на тема пенсия ще получиш от Германското пенсионно осигуряване.

  Безплатен телефон за обслужване 0800 1000 4800.

  Германското пенсионно осигуряване има уебсайт на лесен немски език:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/LeichteSprache/Navigation/04_ueber_uns/ueber_uns_node.html

  Сайтът е на различни езици:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/03_fremdsprachiges_angebot/fremdsprachiges_angebot_node.html )

  Германското пенсионно осигуряване също има консултантски служби. Тук можеш да въведеш пощенския си код и да откриеш най-близката до теб консултантска служба:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

 • Осигуровка при трудова злополука:

  Осигуровката при трудова злополука не е задължителна за служители на трудов договор. Тя поема разходите, ако след трудова злополука не можеш да работиш по-дълго време. Има частно и законово осигуряване при трудова злополука. При въпроса дали и каква осигуровка при трудова злополука има смисъл за теб трябва да обърнеш внимание на много неща. Можеш например да се консултираш в централата за потребителите:
  https://www.verbraucherzentrale.sh/beratung-sh
  Консултацията там при всички случаи се заплаща.

Аз съм самоосигуряващо се лице. Задължен/а ли съм да плащам социална осигуровка?

 • Като самоосигуряващо се лице някои осигуровки са задължителни за теб, други са доброволни.

 • Ти си задължен/а да имаш здравна осигуровка и осигуровка за болногледачески грижи.

 • Пенсионната осигуровка, осигуровката при трудова злополука и осигуровката при безработица са доброволни за теб, това означава: можеш да сключиш тези осигуровки, но не си длъжен/длъжна.

 • Самоосигуряващите се лица трябва да плащат сами всички вноски за съответното осигуряване.

 • Здравно осигуряване:
  В Германия има задължително здравно осигуряване – също и за самоосигуряващите се лица.
  Можеш да се регистрираш в частно здравно осигуряване или да заявиш приемане в законовото здравно осигуряване.
  На www.patientenberatung.de ще намериш телефонни номера, на които можеш да позвъниш и да се консултираш на тема здравно осигуряване на различни езици.

 • Осигуряване за болногледачески грижи:
  Като самоосигуряващо се лице трябва да имаш осигуряване за болногледачески грижи.
  То обаче е част от вече сключената здравна осигуровка.
  Затова не трябва да го сключваш отделно.

 • Осигуровка при трудова злополука:
  Осигуровката при трудова злополука не е задължителна за теб като самоосигуряващо се лице. Тя поема разходите, ако след трудова злополука не можеш да работиш по-дълго време. Има частно и законово осигуряване при трудова злополука. При въпроса дали и каква осигуровка при трудова злополука има смисъл за теб трябва да обърнеш внимание на много неща. Можеш например да се консултираш в централата за потребителите.
  https://www.verbraucherzentrale.sh/beratung-sh
  Консултацията там при всички случаи се заплаща.

 • Осигуряване при безработица:
  Осигуряването при безработица не е задължително за теб като самоосигуряващо се лице.

  Цел на осигуряването при безработица е да получаваш доход, ако останеш без работа.

  Като самоосигуряващо се лице можеш да се осигуряваш доброволно, ако през последните 2 години преди регистрацията ти като самоосигуряващо се лице си работил/а минимум една година като служител на трудов договор със задължително осигуряване. Няма значение дали през тази една година си работил/а постоянно, или с прекъсвания.

  Освен това можеш да се осигуряваш доброволно, ако директно преди самоосигуряването ти си получавал/а помощи за безработица, независимо колко дълго.

 • Пенсионно осигуряване:
  За теб като предлагащ/а сексуални услуги не е задължително да имаш пенсионна осигуровка. Ти обаче можеш да сключиш доброволна пенсионна осигуровка. Пенсионното осигуряване има за цел да получаваш постоянен доход и когато си на възраст, на която вече не работиш.

  Информация на тема пенсия ще получиш от Германското пенсионно осигуряване.

  Безплатен телефон за обслужване 0800 1000 4800.

  Германското пенсионно осигуряване има уебсайт на лесен немски език:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/LeichteSprache/Navigation/04_ueber_uns/ueber_uns_node.html

  Сайтът е на различни езици:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/03_fremdsprachiges_angebot/fremdsprachiges_angebot_node.html

  Германското пенсионно осигуряване също има консултантски служби. Тук можеш да въведеш пощенския си код и да откриеш най-близката до теб консултантска служба:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

Социално осигуряване!? Не го разбирам!

 • Ние можем да те разберем! Обърни се към нас от cara*SH. Заедно с теб ще намерим съвместно решение.

 

Консултация близо до теб

Място, пощенски код
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster

Попитай Cara*SH

+49 151 72312206

Ние сме cara*SH. Ние информираме и консултираме безплатно по всички въпроси, които се отнасят за проституция/сексуални услуги, естествено и за новия Закона за защита на проституиращите. Всичко, което искаш да ни питаш или ни разкажеш, е защитено при нас. Ние приемаме сериозно всички твои молби и ще се радваме да ти помогнем. Просто говори с нас!

Повече информация