Ubezpieczenie społeczne

Poradnie

Czym jest ubezpieczenie społeczne?

 • W Niemczech obowiązuje ubezpieczenie społeczne.

  Obejmuje ono 5 różnych ubezpieczeń: Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ubezpieczenie emerytalne.

Dlaczego ubezpieczenie społeczne jest ważne?

 • Ubezpieczenie społeczne chroni Cię w razie choroby, wypadku czy niezdolności do pracy.

 • Jeśli nie jesteś już w stanie wykonywać swojej pracy jak zwykle, otrzymasz wsparcie od państwa, tak abyś nadal miał(a) wszystko, czego potrzebujesz do życia. Taka jest idea ubezpieczenia społecznego.

 • Dla Ciebie, jako osoby świadczącej usługi seksualne, szczególnie ważne jest przemyślenie i uzyskanie odpowiednich informacji na temat ubezpieczenia społecznego.

  Pracujesz w wielu różnych miejscach z różnymi ludźmi, dlatego istnieje zwiększone ryzyko niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku.

Czy mam obowiązek opłacania ubezpieczenia społecznego?

Pracuję jako osoba zatrudniona. Jak działa moje ubezpieczenie społeczne?

 • Jako osoba zatrudniona w Niemczech musisz posiadać ubezpieczenie chorobowe, pielęgniarskie, emerytalne i na wypadek bezrobocia. W przypadku osób zatrudnionych jedynie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.

 • Twój pracodawca musi Cię zgłosić do wszystkich czterech ubezpieczeń obowiązkowych.

 • Twój pracodawca musi odprowadzać do odpowiedniej jednostki Twoje składki na wszystkie te ubezpieczenia obowiązkowe. Składki na te ubezpieczenia są dzielone między Ciebie i Twojego pracodawcę. Pracodawca zatrzymuje w tym celu część Twojego wynagrodzenia i opłaca z niej sumę wszystkich ubezpieczeń.

 • Ubezpieczenie zdrowotne:
  Ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe.

  Jeśli nie pochodzisz z Niemiec, ale z innego kraju europejskiego, ważne jest, by wiedzieć, jak wyglądało Twoje ubezpieczenie zdrowotne w kraju Twojego pochodzenia. Ustawowe kasy chorych doradzą Ci w tej kwestii. Na stronie www.patientenberatung.de znajdziesz również numery telefonów, pod które możesz zadzwonić i uzyskać poradę na temat ubezpieczenia zdrowotnego w różnych językach.

 • Ubezpieczenie pielęgnacyjne:
  Ubezpieczenie pielęgnacyjne stanowi w każdym przypadku część ubezpieczenia zdrowotnego.

  W związku z tym ubezpieczenia pielęgnacyjnego nie musisz zawierać osobno.

 • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia:
  Celem ubezpieczenia na wypadek bezrobocia jest zapewnienie dochodów w przypadku utraty pracy.

 • Ubezpieczenie emerytalno-rentowe:
  Ubezpieczenie emerytalno-rentowe ma na celu zapewnienie regularnego dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  Informacje na temat emerytur można uzyskać w Niemieckim Ubezpieczeniu Emerytalno-Rentowym.

  Bezpłatna infolinia: 0800 1000 4800

  Strona Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego jest dostępna w prostym języku niemieckim:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/LeichteSprache/Navigation/04_ueber_uns/ueber_uns_node.html

  Dostępna jest również strona w różnych językach:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/03_fremdsprachiges_angebot/fremdsprachiges_angebot_node.html )

  Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe posiada również swoje punkty doradcze. Tutaj możesz podać swój kod pocztowy i wyszukać, który punkt doradczy znajduje się w pobliżu:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

 • Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków:
  Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe dla osoby zatrudnionej. Jeśli ulegniesz wypadkowi, w wyniku którego nie możesz dalej pracować, ubezpieczenie to pokryje powstałe koszty. Istnieje prywatne i ustawowe ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Jeśli zastanawiasz się, czy potrzebujesz ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Poradę możesz uzyskać na przykład w Centrali Konsumenckiej (niem. Verbraucherzentrale).
  https://www.verbraucherzentrale.sh/beratung-sh
  Taka porada jest jednak płatna.

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Czy mam obowiązek opłacania ubezpieczenia społecznego?

 • Dla osób prowadzących samodzielną działalność niektóre rodzaje ubezpieczeń są obowiązkowe, inne natomiast dobrowolne.

 • Obowiązkowo musisz zawszeć ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne.

 • Jeśli chodzi o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia masz pełną swobodę, co oznacza, że możesz wykupić te ubezpieczenia, ale nie musisz.

 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą samodzielnie odprowadzać wszystkie składki przypadające na zawarte ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie zdrowotne:
  Ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe, również w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
  Możesz wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub złożyć wniosek o przyjęcie do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.
  Na stronie www.patientenberatung.de znajdziesz numery telefonów, pod które możesz zadzwonić i uzyskać poradę na temat ubezpieczenia zdrowotnego w różnych językach.

 • Ubezpieczenie pielęgnacyjne:
  Jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musisz zawrzeć ubezpieczenie pielęgnacyjne.

  Stanowi ono w każdym przypadku część ubezpieczenia zdrowotnego.

  W związku z tym ubezpieczenia pielęgnacyjnego nie musisz zawierać osobno.

 • Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków:
  Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą. Jeśli ulegniesz wypadkowi, w wyniku którego nie możesz dalej pracować, ubezpieczenie to pokryje powstałe koszty. Istnieje prywatne i ustawowe ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Jeśli zastanawiasz się, czy potrzebujesz ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Poradę możesz uzyskać na przykład w Centrali Konsumenckiej (niem. Verbraucherzentrale).
  https://www.verbraucherzentrale.sh/beratung-sh
  Taka porada jest jednak płatna.

 • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia:
  Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia nie jest obowiązkowe dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą.

  Celem ubezpieczenia na wypadek bezrobocia jest zapewnienie dochodów w przypadku utraty pracy.

  Jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą możesz ubezpieczyć się dobrowolnie, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat Twojej działalności pracowałeś(aś) przez co najmniej rok jako pracownik podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu. Nie ma znaczenia, czy okres ten obejmował pracę „ciągłą”, czy była to praca z przerwami.

  Poza tym możesz ubezpieczyć się dobrowolnie, jeśli bezpośrednio przed rozpoczęciem własnej działalności otrzymywałeś(aś) zasiłek dla bezrobotnych – bez względu na to, jak długo.

 • Ubezpieczenie emerytalno-rentowe:
  Jako osoba świadcząca usługi seksualne nie musisz posiadać ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Możesz jednak zawrzeć je dobrowolnie. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe ma na celu zapewnienie regularnego dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  Informacje na temat emerytur można uzyskać w Niemieckim Ubezpieczeniu Emerytalno-Rentowym.

  Bezpłatna infolinia: 0800 1000 4800

  Strona Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego jest dostępna w prostym języku niemieckim:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/LeichteSprache/Navigation/04_ueber_uns/ueber_uns_node.html

  Dostępna jest również strona w różnych językach:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/03_fremdsprachiges_angebot/fremdsprachiges_angebot_node.html

  Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe posiada również swoje punkty doradcze. Tutaj możesz podać swój kod pocztowy i wyszukać, który punkt doradczy znajduje się w pobliżu:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

Ubezpieczenie społeczne!? Nie mogę się w tym połapać!

 • Dobrze to rozumiemy! Skontaktuj się z cara*SH. Wspólnie poszukamy rozwiązania.

 

Doradztwo w Twojej okolicy

Miejscowość, kod pocztowy
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster

Zapytaj Cara*SH

+49 151 72312206

Jesteśmy cara*SH. Udzielamy bezpłatnych informacji i porad we wszystkich kwestiach związanych z prostytucją / usługami seksualnymi, w tym oczywiście również w zakresie nowej Ustawy o ochronie prostytutek. Wszystko, o co zapytasz lub co nam powiesz, jest u nas bezpieczne. Wszystkie Twoje obawy traktujemy poważnie i z przyjemnością Ci pomożemy. Po prostu skontaktuj się z nami!

Więcej informacji