ที่พำนักอาศัยและการทำงาน

หน่วยงานให้คำปรึกษา

ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู)มีสิทธิทำงานค้าบริการทางเพศในประเทศเยอรมนีหรือไม่

 • หากมากจากประเทศที่เป็นสมาชิกในอียู คุณ สามารถทำงานบริการทางเพศทั้งแบบอิสระ หรือเป็นลูกจ้างได้อย่างไม่มีปัญหา คุณสามารถทำงานได้ทั่วประเทศสมาชิกอียู ตามกฎหมายสิทธิอิสระในการเคลื่อนย้าย(das Freizügigkeitsgesetz)

 • ไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นสมาชิกอียู มีสิทธิทำงานค้าบริการทางเพศในประเทศเยอรมนีหรือไม่

 • หากคุณมากจากประเทศ ไอแลนด์ นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ที่มีข้อตกลงกับสหภาพยุโรปว่าด้วยการเข้ามาทำงานในประเทศเยอรมนีไว้นั้น ทำให้เข้ามาทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา

 • หากมาคุณมาจากประเทศเซอร์เบีย,มอนเตเนโกร,แอลเบเนีย,บอสเนียเฮอร์เซโกวีน่า,โคโซโวหรือมาซิโดเนีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศเยอรมนี

 • หากคุณไม่ได้มีสิทธิพำนัก(Aufenthaltserlaubnis)หรือ มีเพียงวีซ่าท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)คุณไม่สามารถทำงานใดๆในประเทศเยอรมนี รวมทั้งงานค้าบริการทางเพศ

 • หากคุณถือวีซ่าประเภทจำกัดเวลา(ขั่วคราวDuldung)หรือประเภทตามหลักมนุษยธรรม(สิทธินี้จะให้แก่ผู้ลี้ภัย)ซึ่งตามกฎหมายคุณไม่มีสิทธิทำงานค้าบริการทางเพศ ส่วนอาชีพอื่นๆนั้นต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเสียก่อน

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกับทางเราเจ้าหน้าที่จากcara *SH

เมื่อมีสิทธิพำนักอาศัยในประเทศเยอรมนี มีสิทธิทำงานค้าบริการทางเพศหรือไม่

 • ตามปกติทั่วไปคุณควรจะตรวจสอบเสียก่อนว่า วีซ่าของคุณนั้นระบุว่าสามารถทำงานได้เพียงประเภทพนักงานลูกจ้างเท่านั้น หรือ สามารถทำอาชีพประเภทงานอิสระ กิจการเป็นของตัวเองได้ด้วย

 • หากมีข้อสงสัยคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องได้จากเจ้าหน้าที่cara *SH เราจะช่วยเหลือแนะนำตรวจสอบให้คุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทราบได้อย่างไรจากวีซ่า ว่าจะสามารถทำงานค้าบริการทางเพศ แบบอิสระ หรือ แบบเป็นลูกจ้างได้

 • ต้องตรวจสอบว่าในวีซ่าของคุณนั้นระบุว่าอย่างไร:

 • หาก ระบุว่า „Erwerbstätigkeit gestattet“ หมายความว่าสามารถทำงานได้ทั้งแบบอิสระ และ แบบเป็นลูกจ้าง นั้นแสดงให้เห็นว่าคุณมี วีซ่าชนิดถาวร (einen unbefristeten Aufenthaltstitel)

 • หาก ระบุว่า „Beschäftigung gestattet“ (ซึ่งอาจจะระบุเพิ่มไว้ว่า ทำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง)หมายความว่าสามารถทำงานแบบพนักงาน ลูกจ้าง กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าคุณมีวีซ่าแบบจำกัดเวลา(einen Befristeten Aufenthaltstitel)

 • หาก ระบุว่า „Erwerbstätigkeit nur nach Erlaubnis der Ausländerbehörde“หมายความว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตามเงื่อนไงที่กำหนดไว้และจากการยินยอมของกรมแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กฎหรือเงื่อนไขในข้อนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อผู้อพยพลี้ภัยทางการเมืองด้วยเช่นกัน

 • หาก ระบุว่า „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“ หมายความว่า คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ต่อผู้อพยลลี้ภัยทางการเมืองที่มาจากประเทศที่ปลอดภัย หรือ มีวีซ่าแบบจำกัดเวลา(Duldung)

 • หาก ระบุว่า „Beschäftigung für 102 Tage oder 240 halbe Tage gestattet“หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้ในช่วงจำนวนวันที่ระบุไว้120วัน หรือ 240วัน มีผลบังคับใช้กับวีซ่ามาศึกษาต่อ หรือ ตามวีซ่า มาตรา § 16 AufenthG

หากมาจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป(อียู)และถือวีซ่าพำนักอาศัยในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สามารถมีสิทธิทำงานค้าบริการทางเพศในประเทศเยอรมนีหรือไม่

 • หากคุณไม่มีสัญชาติของสมาชิกในประเทศอียู แต่มีสิทธิพำนักอาศัย ในประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศ สเปน ฮอลแลนด์ อิตาลี หรือ ประเทศอื่นๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิทำงานในประเทศเยอรมนีได้โดยอัตโนมัติ

 • หน่วยงานเกี่ยวกับการอพยพแรงงานต่างด้าว(Arbeitsmigration)เป็นข้อมูลส่วนที่ซับซ้อน จึงควรได้รับคำแนะนำปรึกษา

 • รับคำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้จากเจ้าหน้าที่ของcara *SH

การทำงานค้าบริการทางเพศมีผลเสียต่อสิทธิพำนัก(Aufenthaltsrecht)หรือไม่

 • ตามปกติทั่วไปการบริการทางเพศเป็นงานประเภทหนึ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่มีผลเสียต่อวีซ่าสิทธิพำนักของคุณ หากในสิทธิพำนักระบุอนุญาตให้สามารถทำงานประกอบอาชีพได้ เพราะอาชีพค้าบริการทางเพศคืออาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ

 • ข้อควรคิด:ถ้าคุณทำความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศ อาจจะเกิดผลเสียต่อสิทธิพำนักของคุณได้

 • รับคำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับเราเจ้าหน้าที่จากcara *SH

สมรสกับชาวเยอรมัน สามารถทำงานได้หรือไม่

 • ได้....เพราะคุณถือวีซ่าสิทธพำนัก(ตามมาตรา§ 28 Abs. 1 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz) คุณสามารถทำงานแบบลูกจ้างและแบบอิสระ

สมรสกับบุคคลที่มาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู)สามารถทำงานได้หรือไม่

 • ได้...เพราะคุณจะได้สิทธิทำงานตามกฎหมายสิทธิอิสระในการเคลื่อนย้าย(das Freizügigkeitsgesetz)จากการที่คู่สมรสของคุณและคุณพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีด้วยกันคุณสามารถจะทำงานค้าบริการทั้งแบบลูกจ้างและ แบบอิสระสิทธินี้คุณไม่ได้เนื่องจากกฎหมายพำนักอาศัย (Aufenthaltsgesetz)

  มีเงื่อนไงคือ คู่สมรสของคุณต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีด้วย ถ้าคุณเข้ามาพำนักอาศัยในเยอรมนีเพียงผู้เดียว คุณก็จะไม่มีสิทธิตามกฎหมาย สิทธิอิสระในการเคลื่อนย้าย(dasFreizügigkeitsgesetz)จึงจำเป็นต้องตรวจสอบตามกฎหมายสิทธิพำนัก (das Aufenthaltsgesetz) ว่าคุณมีสิทธิอนุญาตให้ทำงานหรือไม่

 • หากคุณมีคำถามต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อมากับเราเจ้าหน้าที่ของ cara *SH

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster