สิทธิของคุณจากกฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณี

หน่วยงานให้คำปรึกษา

เจ้าของประกอบกิจการค้าประเวณี สามารถกำหนดวิธีการทำงานของคุณได้หรือไม่

 • ไม่ได้...ตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมามีผลบังคับใช้นั้น บ่งบอกว่าเจ้าของกิจการไม่สามารถตั้งข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการหรือขอบเขตการให้บริการทางเพศของคุณ เพียงอาจจะมีสิทธิในการออกคำสั่งที่จำกัดบ้างอย่าง(ein eingeschränktes Weisungsrecht) เราต้องการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมคือ:

 • ถ้าคุณเป็นผู้ค้าบริการทางเพศอิสระ เจ้าของสถานประกอบการค้าประเวณีไม่มีสิทธิที่จะมาตั้งข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการให้บริการทางเพศของคุณ และไม่สามารถกำหนดว่าคุณควรทำงานเมื่อไรและที่ใด ดังนั้นเจ้าของกิจการจึงไม่มีสิทธิ์ในการใช้การออกคำสั่ง(keinWeisungsrecht)กับคุณ

 • ถ้าคุณเป็นพนักงานรับเงินเดือน เจ้าของกิจการสามารถกำหนดได้ว่าคุณควรทำงานเมื่อใรและที่ใด แต่ไม่สามารถกำหนดเกี่ยวกับวิธีการ ขอบเขตของการค้าบริการทางเพศของคุณได้ ผู้ประกอบการไม่สามารถกำหนดว่าคุณควรให้บริการแก่ใคร ค่าบริการและการแต่งกายอย่างไร เรียกว่า „สิทธิในการออกคำสั่งที่มีขอบเขต(eingeschränktes Weisungsrecht)“

 • ผู้ประกอบการสถานค้าประเวณีไม่มีสิทธิ์ห้ามคุณใช้ถุงยางอนามัยในการให้บริการ คุณมีสิทธิที่จะป้องกันตัวคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าบริการทางเพศอิสระ หรือ เป็นพนักงานรับเงินเดือน
  ทราบได้อย่างไรว่าคุณเป็นพนักงานหรือ ผู้ประกอบการอิสระ /ข้อแตกต่างระหว่างการเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานอิสระ

สิ่งใดที่คุณมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ประกอบการสถานค้าประเวณี

 • ทุกอย่างที่คุณตกลงกับเจ้าของกิจการ เช่น ค่าเช่าห้อง ต้องมีสัญญายืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษร ควรขอมีสำเนาเก็บไว้เพื่อที่คุณสามารถจะใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้

 • ผู้ประกอบการสถานค้าประเวณีไม่สามารถเรียกร้องเก็บค่าเช่าห้องในราคาที่สูงเกินปกติ หากคุณไม่แน่ใจว่าราคาค่าเช่าห้องควรสูงเท่าไร ติดต่อสอบถามเรา เจ้าหน้าที่จากcara *SH

 • คุณสามารถเรียกร้องให้มีบริการถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น และสิ่งทำความสะอาดไว้ในห้องทำงาน แต่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย

 • ถ้าคุณทำงานเช่นในสถานที่ประกอบการค้าประเวณี(ซ่อง)หรือไปตามบ้านต่างๆ คุณมีสิทธิที่จะขอดูหลักการ การบริการที่เจ้าของกิจการนำเสนอเพี่อขอใบอนุญาต ซึ่งจะมีรายละเอียดเช่น ความปลอดภัย หรือการตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัย ซึ่งคุณสามารถขอดูหลักการตัวอย่างได้เมื่อคุณเข้าร่วมทำกิจกรรมของการทำงานในสถานบริการเหล่านั้นได้

เมื่อคุณรู้สึกไม่มั่นใจในการเข้าพบเจ้าหน้าที่ จำเป็นต้องไปขอใบอนุญาตคนเดียวหรือไม่

 • ไม่จำเป็น....คุณสามารถมีใครไปด้วย หรือให้เจ้าหน้าที่จากcara*SHเข้าร่วมสนทนาด้วย ติดต่อสอบถามกับเราหรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรง!

มีวิธีการอย่างไร เมื่อไม่ต้องการให้ชื่อจริงระบุอยู่ในใบรับรองการแจ้งลงทะเบียน

 • ในการลงทะเบียนต้องแจ้งข้อมูลชื่อจริงและแสดงหลักฐานที่ถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่ แต่คุณมีสิทธิ ที่จะให้หน่วยงานออกใบรับรองที่เรียกว่า „ใบรับรองนามแฝง(ชื่อสมมุติ)“ได้ ในใบรับรองนี้แทนที่จะระบุชื่อจริง แต่จะใส่ชื่อที่เลือกได้อิสระหรือนามแฝงแทน(และสามารถเลือกให้ระบุเพศได้ตามที่ต้องการ)

  คุณเพียงแต่ระวังการใช้ชื่อสมมุติที่อาจจะไปตรงกับชื่อของบุคคลมีชื่อเสียงและสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของชื่อนั้นได้และอาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

ไม่ต้องการให้เจ้าของสถานบริการทางเพศทราบชื่อจริง จะได้ไหม

 • ได้....การใช้ใบรับรองนามแฝงนี้ทำให้สามารถยืนยันได้ว่ามีการแจ้งลงทะเบียนแล้ว โดยที่ผู้ประกอบกิจการจะไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ค้าบริการทางเพศมีชื่อจริงว่าอะไร หรือพำนักอยู่ที่ไหน

ถ้าต้องการไปหาหน่วยงานหรือศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาในเวลาทำงานได้หรือไม่

 • ได้....ผู้ประกอบกิจการต้องให้สิทธิ์คุณไปหาหน่วยงานเพื่อขอรับคำแนะนำปรึกษา เช่นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยรวมทั้งคำแนะนำปรึกษาทางด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ

 • ซึ่งหมายถึงหน้าที่ที่ต้องเข้ารับคำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเมืองนอยมุสเตอร์ด้วย

 • ผู้ประกอบกิจการไม่มีสิทธิที่จะห้ามคุณ ไม่ให้เข้ารับคำแนะนำปรึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในกฎหมายใหม่ด้วย

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster