เอชไอวี เอดส์ และ เอสทีไอ

หน่วยงานให้คำปรึกษา

เอสทีไอ (STI)คืออะไร

 • เอสทีไอเป็นคำย่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ (Sexually Transmissible Infections)

  เอสทีไอ(STI)เป็นอาการเจ็บป่วยที่ติดต่อกันได้จากการมีเพศสัมพันธ์

 • ส่วนมากการใช้ยารักษาช่วยจะทำให้ไม่มีอาการของโรคติดต่อนั้นออกมาแสดงให้เห็นได้

 • เราจึงแนะนำให้คุณไปตรวจร่างกายเป็นประจำ(ทุก4ถึง6เดือน)

 • ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพร่างกายนั้นทำให้ทราบว่าหากมีการติดเชื้อทำให้สามารถตรวจพบได้ทันท่วงที และสามารถเข้ารับการรักษาได้เป็นอย่างดี

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอสทีไอ นั้นมักจะไม่มีอาการแสดงให้รู้ แต่ก็มีอาการเบื้องต้นที่พบได้เช่น รู้สึกแสบ คัน มีกลิ่น หรือคุณรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติแสดงอาการบริเวณที่อวัยวะเพศ กรุณาไปพบแพทย์หรือ ไปขอรับคำปรึกษาแนะนำที่หน่วยงานช่วยเหลือ!

ไปรับการตรวจร่างกายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่เปิดเผยได้ที่ไหน

 • ศูนย์บริการสาธารณะสุขหรือสถานีอนามัยต่างๆ ในรัฐชเสลวิคฮ้อยสไตน์ที่ให้การบริการสำหรับผู้ค้าบริการทางเพศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรักษาความลับ เรามีเจ้าหน้าที่จาก cara *SH ยินดีไปกับคุณที่ศูนย์ฯตรวจการรักษาหรือไปรับไปส่งได้

 • เมื่อคุณไปที่หน่วยงานนั้น แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าคุณทำงานค้าบริการทางเพศ ต้องการได้รับคำปรึกษาแนะนำ โดยไม่เปิดเผย และ ต้องการตรวจร่างกาย

ขอตรวจสอบหาเชื้อโรคต่างๆนี้ได้จากที่ไหน

 • ในรัฐชเสลวิคฮ้อยสไตน์ มีศูนย์บริการสาธารณะสุขหรือสถานีอนามัยทั้งหมด15แห่ง ส่วนมากจะไม่มีค่าใช้จ่าย และ ตรวจหาเชื้อ เอชไอวี(HIV)และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ โดยเก็บรักษาความลับ ที่นั้นคุณสามารถสอบถามได้ทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศได้ทุกคำถาม

 • ยังมีหน่วยงานให้คำปรึกษาอื่นๆ ซึ่งส่วนมากให้การบริการตรวจหาเชื้อ เอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ตามอินเตอร์เนต ลิงค์ ในหัวข้อ LINK zu unseren Beratungskategorien HIV Test)

 • กรณีที่มีบัตรประกันสุขภาพ คุณสามารถไปรับการตรวจได้จากสูตินารีแพทย์ ใกล้ๆที่พักอาศัยของคุณ

ทำไมการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถึงสำคัญต่ออาชีพของฉัน

 • เพราะคุณมีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆคน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้สูง

 • การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย จะทำให้ร่างกายคุณไม่ติดเชื้อ ไม่เจ็บป่วยจากการทำงานของคุณ

 • เมื่อคุณรู้สึกได้ว่าลูกค้า อาจจะป่วย หรือเห็นมีบาดแผลร่องรอย ขอให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษ(ควรใช้ถุงยางอนามัยในการทำงาน และในกรณีเช่นนี้ต้องใช้ถุงมือลาแทคเพิ่มอีกด้วย)หากคุณรู้สึกไม่แน่ใจ คุณมีสิทธิที่จะปฎิเสธให้บริการลูกค้าผู้นั้น

ลักษณะอาการ การติดเชื้อ ชนิดของโรค ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอสทีไอ (STI)คืออะไร

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(เอสไอที)แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ:โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต STI

 • STIที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถรักษาด้วยยาปฎิชีวนะให้หายได้ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือ หนองในเทียม(Chlamydia),ซิฟิลิส(Syphilis)หรือหนองในแท้(Tripper)

 • STIที่เกิดจากเชื้อไวรัส การรักษาส่วนมากจะใช้เวลานาน การใช้ยารักษาต้านไวรัสไม่สามารถฆ่าเชือไวรัสนี้ได้ เพราะไม่มีอาการแสดงออกของโรคแน่ชัด ทำให้ไม่สามารถรักษาได้ตรงสาเหตุ แต่การติดเชื้อชนิดนี้ก็มีโอกาสหายได้ ชนิดที่พบคือ ไวรัสตับอักเสบ เอ บี และ ซี (Hepatitis A, B und C)กลุ่มของโรคมะเร็งปากมดลูก/หูดต่างๆ(HPV (Humane Pappilomviren)/ Feigwarzen),เริมที่อวัยวะเพศ(Herpes)หรือเอชไอวี(HIV)

 • ปรสิตSTIเป็นพยาธิตัวเล็กๆ สามารถติดเชื้อได้โดยการสัมผัสอวัยวะเพศ แต่มีวิธีที่สามารถรักษาได้ดี เช่น โรคพยาธิในช่องคลอด เหา หรือ หิด (Trichomonaden, Filzläuse oder Krätze)

 • รายละเอียดเกี่ยวกับอาการและการรักษาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลักษณะแตกต่าง การติดเชื้อ ชนิดของโรค คุณสามารถหาตัวอย่างเพิ่มตามหน้าลิงค์
  www.liebesleben.de
  'และ
  https://www.zanzu.de/de/themen/infektionen

เอชไอวี/เอดส์

 • เอชไอวี คือคำย่อมาจากคำว่าHuman immunodeficiency virusเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยจากการมีเพศสัมพันธ์

 • เอชไอวี(HIV)เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่สำคัญก็คือ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้!

 • เอชไอวีเกิดจากเชื้อไวรัส ต้องกินยาต้านไวรัสติดต่อเป็นประจำ ตรงเวลา และอย่าให้ขาดยาเพื่อไม่ให้พัฒนาเป็นเอดส์ได้ ถ้าคุณได้รับผลการตรวจและพบว่ามีเชื้อเอชไอวี คุณควรรีบรับการรักษากินยาโดยกินยาต้านเชื้อไวรัสสร้างภูมิต้านทาน ทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำได้เหมือนเดิม

 • การแพร่กระจายของโรคนี้ คือสามารถได้รับจากการถ่าย เลือด และ/หรือสารคัดหลั่ง เช่นน้ำอสุจิ (Sperma)น้ำเมือกในช่องคลอด(Vaginalsekret)จากผู้ที่ติดเชื้อ โดยเรามีผิวหนังถลอกหรือเป็นแผลเปิด จากการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

 • หากคุณต้องการทราบว่าได้รับเชื้อ เอชไอวีหรือไม่ สามารถทำการตรวจสอบได้ ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากคุณต้องการเจ้าหน้าที่จากcara *SH ยินดีที่จะไปกับคุณหรือสามารถไปรับส่งได้

คำแนะนำทางวีดีโอ

Tipps und Tricks für Safer Sex

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

"eva" im Gesundheitshaus Flensburg

Norderstraße 58-60
24939 Flensburg

"eva" in der Aidsberatungsstelle Flensburg

Südergraben 59
24937 Flensburg

Aids-Hilfe Neumünster e.V.

Kieler Straße 51
24534 Neumünster

AIDS-Hilfe Nordfriesland

Postfach 2641
24916 Flensburg

Aids-Hilfe Westküste e.V.

Süderstraße 19
25746 Heide

Aids-Hilfe Westküste e.V.

Adolff-Brütt-Str. 21
25815 Husum

Aidshilfe Kiel

Königsweg 19
24114 Kiel

Deutsche Aids HilfeFachbereich Soziales und Gesundheit, Gesundheitsdienste

Norderstraße 58-60
24939 Flensburg

Gesundheitsamt Heide

Esmarchstraße 50
25746 Heide

Gesundheitsamt Kreis Rendsburg-Eckernförde

Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

Gesundheitsamt Lübeck

Sophienstraße 2-8
23560 Lübeck

Gesundheitsamt Neumünster

Meßtorffweg 8
24534 Neumünster

Kreis Herzogtum Lauenburg Fachdienst Gesundheit

Barlachstraße 4
23909 Ratzeburg

Kreis Nordfriesland – Gesundheitsamt

Damm 8
25813 Husum

Kreis Ostholstein Fachdienst Gesundheit

Holstenstraße 52
23701 Eutin

Kreis Pinneberg Fachdienst Gesundheit

Kurt-Wagener-Straße 11
25337 Elmshorn

Kreis Plön Amt für Gesundheit

Hamburger Straße 17/18
24306 Plön

Kreis Schleswig- Flensburg Fachdienst Gesundheit

Moltkestraße 22-26
24837 Schleswig

Kreis Segeberg Fachdienst Gesundheit

Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

Kreis Steinburg Gesundheitsamt

Viktoriastraße 17a
25524 Itzehoe

Kreis Stormarn Fachdienst Gesundheit

Mommsenstrasse 13
23843 Bad Oldesloe

Landeshauptstadt Kiel Amt für Gesundheit Beratungsstelle sexuelle Gesundheit

Fleethörn 18-24
24103 Kiel

Lübecker Aids-Hilfe e.V.

Kreuzweg 2
23558 Lübeck