ด้านประกอบอาชีพทั่วไป

หน่วยงานให้คำปรึกษา

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

BEST Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ahrensburg e.V.

Waldstraße 12
22926 Ahrensburg

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.

Walkerdamm 1
24103 Kiel

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.

Fleischhauerstraße 37
23552 Lübeck

Psychosoziale Frauenberatung donna klara e.V.

Goethestraße 9
24116 Kiel