โคโรน่า มันคืออะไรล่ะ

คุณต้องการความช่วยเหลือ

คุณติดต่อเราได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9 น. ถึง 16 น.

แม้จะอยู่ช่วงโคโรน่า ทำงานบริการทางเพศได้อีกแล้วใช่ไหม?

 • ใช่ ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2020 สามารถทำงานได้อีกครั้ง ซึ่งต้องอยู่ในเงื่อนไงบางประการตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในหัวข้อถัดไป

 • หากคุณมีคำถามใดๆ โทรติดต่อเราได้ตามหมายเลขนี้ 0151 723 122 06

งานบริการทางเพศ กับ เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำอย่างไรให้ทันกับเหตุการณ์ ข่าวใหม่อยู่เสมอ

 • คุณและผู้มาใช้บริการของคุณต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจโควิดได้ ที่นี่

 • คุณต้องมีแนวคิดไอเดีย เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยการป้องกันการติดเชื้อ เป็นของคุณเองไว้ใช้ในห้องทำงาน ในแนวคิดไอเดียต้องระบุวิธีระเบียบตามที่คุณต้องการให้ชัดเจนแน่ใจ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีใครติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจากการทำงานของคุณ

 • ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์ แบบสำเร็จแนวคิดคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค
  โรน่าได้ที่

 • หากเจ้าของกิจการสถานที่ทำงานบริการของคุณอยู่ในสถานที่ที่คุณทำงานด้วย เจ้าของกิจการจะต้องมีแผนแนวคิดด้านสุขอนามัยคุณสามารถสอบถามถึงแนวคิดคอนเซ็ปต์ด้านสุขอนามัยการป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้จากเจ้าของสถานที่มีอยู่ได้ คุณจะได้ทราบถึงข้อกำหนดที่คุณควรปฏิบัติตาม

 • ลูกค้าต้องขอเวลานัดการใช้บริการกับคุณก่อนทุกครั้ง เช่นทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ กรุณาอย่าให้บริการ ถ้าไม่มีการนัดขอใช้บริการจากคุณก่อนล่วงหน้า

 • ก่อนเริ่มการให้บริการ คุณต้องสอบถามจดเก็บรายละเอียดการติดต่อ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่อีเมล์ของลูกค้าของคุณเก็บไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์
  ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้า: ใส่บันทึกข้อมูลการติดต่อลงในซองจดหมายและปิดผนึกซอง เขียนวันที่ วันที่มาใช้บริการไว้หน้าซอง หลังจาก 4 สัปดาห์ คุณสามารถฉีกซองทำลายโดยที่ไม่ต้องเปิดซองอีก หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลการติดต่อ คุณต้องห้ามไม่ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจากคุณ ลูกค้าจำเป็นต้องออกไปจากห้อง

 • ข้อสำคัญ: คุณและลูกค้าต้องสวมหน้ากากป้องกัน ปิดปากปิดจมูกตลอดเวลาการให้บริการ

 • อนุญาตให้อยู่ในห้องทำงานได้เพียงสองคน: คุณและลูกค้าของคุณเท่านั้น

 • ปฏิเสธไม่ให้การบริการลูกค้าที่มีอาการมึนเมา หรือ มีอาการเจ็บป่วยติดเชื้อ หากไม่แน่ใจ ขอให้ลูกค้ากลับออกไป อย่าให้การบริการ

 • ห้ามเสิร์ฟหรือดื่มแอลกอฮอล์

 • ห้ามคุณให้บริการทางเพศข้างนอกหรือในรถ รวมถึงรถยนต์เคลื่อนที่ สำหรับบริการทางเพศด้วย

มาตราการพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

มาตราการพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยคืออะไร จำเป็นต้องมีหรือไม่?

 • มาตราการพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยคือข้อปฏิบัติสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าที่ต้องปฏิบัติเมื่อทำงานค้าบริการทางเพศ

 • เป็นข้อกำหนดบังคับในเขตรัฐชเสลวิค ฮ้อยสไตน์ มาตราการพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานค้าบริการทางเพศ

 • ตัวอย่างประกอบด้วยรูปภาพ สามารถพบได้ที่นี่

 • จากแนวคิดมาตราการพิเศษของคุณนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณมีแนวความคิด ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมการติดเชื้อโคโรน่าจากการทำงานค้าบริการทางเพศของคุณ

 • สิ่งสำคัญ คุณต้องเข้าใจจำ และสามารถอธิบายแนวคิดข้อปฏิบัติตามมาตราการของคุณได้

 • คุณต้องมีมาตราแนวคิดนี้ติดตัวเสมอ (เป็นสำเนา หรืออยู่ในมือถือ ฯลฯ)และพร้อมที่จะแสดงได้เสมอ

 • สิ่งสำคัญที่สุด คุณและลูกค้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดบังคับนี้

 • หากลูกค้าไม่ยอมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือใช้ความรุ่นแรง คุณสามารถติดต่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอดเวลา ที่เบอร์โทร: 110

มีตัวอย่างแบบมาตราการพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่

ข้อสำคัญอะไรควรอยู่ในมาตราการพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 • ในนั้นประกอบไปด้วยข้อกำหนดบังคับสำคัญควบคุ้มป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าที่ต้องปฏิบัติตาม:

  • ล้างมือบ่อยๆและฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ

  • ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และสุขภัณฑ์ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

  • ติดป้ายประกาศมาตราการพิเศษนี้ไว้ที่ประตูห้อง

  • ต้องนัดเวลาการขอใช้บริการฯก่อนล่วงหน้าเท่านั้น

  • ทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกันติดเชื้อ ปิดปาก ปิดจมูกตลอดเวลา

  • ต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดสำหรับติดต่อ ของลูกค้าไว้ 4 สัปดาห์

  • อนุญาตให้ในห้องมีเพียง 2 คนเท่านั้น

  • ใช้ห้องน้ำได้เพียงครั้งล่ะ 1 คน

  • เปิดห้องให้อากาศถ่ายเท สม่ำเสมอ

  • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์

  • ห้ามให้บริการทางเพศ เมื่อคนใดคนหนึ่งมีอาการป่วย มึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด

การบังคับตรวจเชื้อโควิด  

 • คุณและผู้มาใช้บริการของคุณต้องมีใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด แสดงว่าในขณะนั้นไม่มีใครป่วยติดเชื้อโควิด

 • ใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิดของลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 24 ชั่วโมง

 • การตรวจเชื้อโควิดนี้ไม่ใช่การตรวจเทสด้วยตัวเอง แต่ต้องเป็นการตรวจโดยศูนย์การตรวจแบบรวดเร็ว (Schnelltest-Zentren) การบริการตรวจจากศูนย์ไม่ต้องเสียค่าบริการ

 • ผลการตรวจของคุณ ห้ามมีอายุเกิน 72 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า คุณควรได้รับการตรวจเชื้อโควิดทุกๆ 3 วัน

 • ข้อสำคัญหากผลการตรวจเป็นบวก พบเชื้อ ควรติดต่อแพทย์ของคุณ หรือ ติดต่อกับกรมอนามัย! (Gesundheitsamt) และหยุดทำงานทันที

วิธีการตรวจเชื้อโควิด และจะรับการตรวจได้ที่ไหน

 • วิธีการตรวจแบบรวดเร็ว (Schnelltest)เป็นการเก็บตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูก หรือลำคอ โดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างแหย่ไปทางจมูก หรือเยื่อบุลำคอเพื่อเก็บตัวอย่างเสมหะในคอ วิธีตรวจเชื้อนี้รวดเร็วมาก และผลการตรวจใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 นาที

 • ในใบรับรองผลการตรวจของคุณจะระบุ วันที่ และ ลายเซนต์รับรอง บางครั้งคุณจะได้รับจากทางอีเมล์

 • สถานที่ ที่ใกล้ๆคุณ สามารถเข้ารับการตรวจแบบรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตามลิงค์:
  https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de

 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือเลือกสถานที่รับการตรวจเชื้อโควิดแบบรวดเร็ว กรุณาโทร ติดต่อมาทางเรา!

ควรระวังอย่างไร เพื่อให้การเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสน้อยที่สุด

 • อย่าทำงาน เมื่อรู้สึกไม่ค่อยดี หรือมีอาการของการเจ็บป่วย

 • ล้างมือและฆ่าเชื้อ บ่อยๆ รวมถึงขอให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ล้างมือและฆ่าเชื้อด้วยเช่นกัน

 • ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอ

 • เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทุกๆครั้งหลังจากการให้บริการแก่ลูกค้า

 • เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัวใหม่ทุกครั้งหลังจากการให้บริการแก่ลูกค้า

 • ทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อพื้นผิวต่างๆที่ลูกค้าสัมผัส บ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ

จะมีผลอย่างไร หากไม่ปฏิบัติตามกฏข้อกำหนดเหล่านี้

 • คุณกำลังผ่าฝืนกฏข้อบังคับทางกฏหมาย เมื่อ.......
  ... คุณไม่มีแผนแนวคิดด้านสุขอนามัยป้องกันการติดเชื้อไว้แสดง หรือ ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆกับเจ้าหน้าที่...
  ... คุณไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดการติดต่อใดๆ และต้องเก็บไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์
  ... คุณและลูกค้าไม่สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ ปิดปากปิดจมูก
  ... คุณอยู่ในห้องทำงานเดียวกันกับคนอื่นมากกว่าหนึ่งคน
  ... คุณทำงานให้บริการทางเพศข้างนอกหรือในรถยนต์

 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบเหล่านี้ และเมื่อมีการตรวจพบในกรณีนี้ อาจจะถูกปรับสูงถึง 25.000 €

กฏระเบียบใหม่เหล่านี้่มีผลบังคับใช้นานแค่ไหน?

 • กฏระเบียบเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2020 ถึง วันที่ 04 ตุลาคม 2020

 • คุณสามารถเข้าไปค้นหากฏระเบียบซึ่งมีผลบังคับใช้ในเขตรัฐ ชเสลวิค ฮ้อยสไตน์
  https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html#doc215c4238-f97d-40cc-8439-d4d4bc6c2ba7bodyText10

 • คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน้าเวปไซด์นี้ของเราว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม 2020

 • ในแต่ละรัฐของประเทศเยอรมนี จะมีกฏระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไป เราสามารถแจ้งคุณได้ว่าคุณจะหาข้อมูลได้จากที่ไหน

กฏระเบียบเหล่านี้ เป็นกฏข้อบังคับเดียวที่จะต้องปฏิบัติตามในตอนนี้เท่านั้นหรือไม่?

โวรัสโคโรน่า คืออะไร

 • ไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เรียกให้ถูกต้องว่า SARS-CoV-2
 • ไวรัสโคโรน่าตัวนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อ ที่เรียกว่า โควิด-19 (Corona Virus Disease 2019)
 • โวรัสโคโรน่าทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอ และมีไข้
 • การติดเชื้อเกิดขึ้นจากละอองเสมหะ ซึ่งมาจาก การไอ หรือ จาม
 • ไวรัสจะมีชีวิตเกาะอยู่บนพื้นผิว เมื่อคุณไปแตะต้องสัมผัสตามพื้นผิวนั้น และมาสัมผัสตา ปากและจมูก อาจทำให้เกิดการติดเชื้อกับคุณได้

จะเสียชีวิตหรือไม่ ถ้าได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า

 • ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า จากผู้ป่วยห้าคน สี่คนจะไม่แสดงอาการรุนแรง แต่ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด ต้องใช้เครืองมือแพทย์ช่วยในการหายใจ กลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย ถึงเสียชีวิตมักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยสูงวัย หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง มีโรคประจำตัว มีภูมิคุ้มกันต่ำ

อนุญาตให้มีบริการทางเพศได้ต่อไปหรือไม่

 • ห้าม ให้บริการทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด
  รัฐบาลเยอรมันออกข้อบังคับ ห้ามบริการทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด  
  ยกเว้น....
 • อนุญาตให้ค้าบริการทางเพศเฉพาะทางโทรศัพท์ หรือ ทางออนไลน์เซ็กส
 • การทำงานของคุณเป็นงานที่ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า จึงไม่สามารถรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตรตามกฎข้อบังคับเพื่อป้องการการติดเชื้อ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
 • หากคุณไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับ จะต้องถูกปรับ และ หรือได้รับโทษตามกฎหมาย
 • ข้อคิดก่อนลงโฆษณา:  ห้ามลงโฆษณาการให้บริการทางเพศ ยกเว้นการโฆษณาให้เฉพาะบริการทางเพศแค่ทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์เท่านั้น
 • ถ้าคุณมีข้อข้องใจ สงสัย กับเหตุการณ์ในขณะนี้ ติดต่อมาทางเรา!

หากคุณต้องทำงานบริการทางเพศ คุณต้องทำอย่างไร ให้ตามกฎข้อบังคับ

 • ตอนนี้ ห้ามทำงานให้บริการทางเพศแบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว
 • สำนักงานของรัฐสำหรับบริการสังคม (Landesamt für soziale Dienste nach Prostituiertenschutzgesetz) ซึ่งเคยรับลงทะเบียน ในขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการลงทะเบียน ตามลิงค์
 • หลายๆคนปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบ โทรศัพท์เซ็กส หรือ ทางออนไลน์เซ็กส เช่น การใช้ เว็บแคม (Webcam) ซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนตามกฎข้อบังคับของหลวง
 • ติดต่อสอบถามลูกค้าประจำของคุณ ว่าสนใจรับบริการทางเพศ ทางโทรศัพท์ได้หรือไม่

ข้อพึงปฎิบัติ

 • ทำตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค กับตัวคุณเองและลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ติดตามข่าวใหม่ๆของการมีระยะห่างทางสังคม „Kontaktverbot“ เพี่อให้การแพร่กระจายเชื้อให้ช้าลง
 • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อคุณไปซุปเปอร์มาร์เก้ต ตามร้านต่างๆ หรือ ใช้บริการรถเมล์ รถไฟ หากจำเป็นอาจใช้ผ้าหรือผ้าพันคอก็ได้

คาร่าช่วยเหลือคุณได้ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือไป แต่ถูกปฎิเสธได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จะทำอย่างไรต่อไป

 • โทรมาปรึกษาเรา ส่งเอกสารการปฎิเสธเงินช่วยเหลือที่คุณได้รับมาให้เรา ทนายความประจำสำนักงานของเราจะตรวจสอบเอกสารการถูกปฏิเสธอีกครั้ง ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
 • คาร่ายังมีวิธีอื่นในการช่วยเหลือคุณ

คำแนะนำในภาวะวิกฤตโควิด -19

 • สถานการณ์โคโรน่า ในขณะนี้เป็นที่น่าหนักใจ ยากที่จะอดทน ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีข้อจำกัด ยกเว้น ยุ่งยากห้ามปฏิบัติมากมาย
 • พยายามที่จะหากิจกรรมดีๆทำ เพื่อตัวคุณเองเช่น ออกไปเดินเล่นข้างนอก สูดอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกาย ซึ่งยังไม่ถูกห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอก แต่อย่าลืมรักษาระยะห่าง ทางสังคม อย่างน้อย 1.50 เมตร
 • ติดต่อโทรศัพท์ กับเพื่อน กับคนที่คุณไว้ใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกัน อาจจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้
 • คาร่ายินดีช่วยเหลือให้คุณผ่านภาวะวิกฤตโควิด- 19 ไปด้วยกัน

ลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่า