โคโรน่า มันคืออะไรล่ะ

คุณต้องการความช่วยเหลือ

คุณติดต่อเราได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9 น. ถึง 16 น.

โวรัสโคโรน่า คืออะไร

 • ไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เรียกให้ถูกต้องว่า SARS-CoV-2
 • ไวรัสโคโรน่าตัวนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อ ที่เรียกว่า โควิด-19 (Corona Virus Disease 2019)
 • โวรัสโคโรน่าทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอ และมีไข้
 • การติดเชื้อเกิดขึ้นจากละอองเสมหะ ซึ่งมาจาก การไอ หรือ จาม
 • ไวรัสจะมีชีวิตเกาะอยู่บนพื้นผิว เมื่อคุณไปแตะต้องสัมผัสตามพื้นผิวนั้น และมาสัมผัสตา ปากและจมูก อาจทำให้เกิดการติดเชื้อกับคุณได้

จะเสียชีวิตหรือไม่ ถ้าได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า

 • ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า จากผู้ป่วยห้าคน สี่คนจะไม่แสดงอาการรุนแรง แต่ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด ต้องใช้เครืองมือแพทย์ช่วยในการหายใจ กลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย ถึงเสียชีวิตมักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยสูงวัย หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง มีโรคประจำตัว มีภูมิคุ้มกันต่ำ

อนุญาตให้มีบริการทางเพศได้ต่อไปหรือไม่

 • ห้าม ให้บริการทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด
  รัฐบาลเยอรมันออกข้อบังคับ ห้ามบริการทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด  
  ยกเว้น....
 • อนุญาตให้ค้าบริการทางเพศเฉพาะทางโทรศัพท์ หรือ ทางออนไลน์เซ็กส
 • การทำงานของคุณเป็นงานที่ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า จึงไม่สามารถรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตรตามกฎข้อบังคับเพื่อป้องการการติดเชื้อ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
 • หากคุณไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับ จะต้องถูกปรับ และ หรือได้รับโทษตามกฎหมาย
 • ข้อคิดก่อนลงโฆษณา:  ห้ามลงโฆษณาการให้บริการทางเพศ ยกเว้นการโฆษณาให้เฉพาะบริการทางเพศแค่ทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์เท่านั้น
 • ถ้าคุณมีข้อข้องใจ สงสัย กับเหตุการณ์ในขณะนี้ ติดต่อมาทางเรา!

หากคุณต้องทำงานบริการทางเพศ คุณต้องทำอย่างไร ให้ตามกฎข้อบังคับ

 • ตอนนี้ ห้ามทำงานให้บริการทางเพศแบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว
 • สำนักงานของรัฐสำหรับบริการสังคม (Landesamt für soziale Dienste nach Prostituiertenschutzgesetz) ซึ่งเคยรับลงทะเบียน ในขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการลงทะเบียน ตามลิงค์
 • หลายๆคนปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบ โทรศัพท์เซ็กส หรือ ทางออนไลน์เซ็กส เช่น การใช้ เว็บแคม (Webcam) ซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนตามกฎข้อบังคับของหลวง
 • ติดต่อสอบถามลูกค้าประจำของคุณ ว่าสนใจรับบริการทางเพศ ทางโทรศัพท์ได้หรือไม่

ข้อพึงปฎิบัติ

 • ทำตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค กับตัวคุณเองและลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ติดตามข่าวใหม่ๆของการมีระยะห่างทางสังคม „Kontaktverbot“ เพี่อให้การแพร่กระจายเชื้อให้ช้าลง
 • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อคุณไปซุปเปอร์มาร์เก้ต ตามร้านต่างๆ หรือ ใช้บริการรถเมล์ รถไฟ หากจำเป็นอาจใช้ผ้าหรือผ้าพันคอก็ได้

คาร่าช่วยเหลือคุณได้ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือไป แต่ถูกปฎิเสธได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จะทำอย่างไรต่อไป

 • โทรมาปรึกษาเรา ส่งเอกสารการปฎิเสธเงินช่วยเหลือที่คุณได้รับมาให้เรา ทนายความประจำสำนักงานของเราจะตรวจสอบเอกสารการถูกปฏิเสธอีกครั้ง ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
 • คาร่ายังมีวิธีอื่นในการช่วยเหลือคุณ

คำแนะนำในภาวะวิกฤตโควิด -19

 • สถานการณ์โคโรน่า ในขณะนี้เป็นที่น่าหนักใจ ยากที่จะอดทน ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีข้อจำกัด ยกเว้น ยุ่งยากห้ามปฏิบัติมากมาย
 • พยายามที่จะหากิจกรรมดีๆทำ เพื่อตัวคุณเองเช่น ออกไปเดินเล่นข้างนอก สูดอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกาย ซึ่งยังไม่ถูกห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอก แต่อย่าลืมรักษาระยะห่าง ทางสังคม อย่างน้อย 1.50 เมตร
 • ติดต่อโทรศัพท์ กับเพื่อน กับคนที่คุณไว้ใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกัน อาจจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้
 • คาร่ายินดีช่วยเหลือให้คุณผ่านภาวะวิกฤตโควิด- 19 ไปด้วยกัน

ลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่า