โคโรน่า มันคืออะไรล่ะ

คุณต้องการความช่วยเหลือ

คุณติดต่อเราได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9 น. ถึง 16 น.

Es gibt eine neue Corona - Verordnung für Schleswig – Holstein. Seit dem 22.11.2021 gilt:

Für Sexarbeit/ Prostitution gelten dieselben Regeln wie für alle anderen körpernahen Dienstleistungen. 

Das bedeutet: Für dich gilt die 3G Regel + Maskenpflicht.

Du musst also geimpft, genesen oder getestet sein UND du musst während du arbeitest, eine medizinische Maske tragen (oder FFP2 oder besser).

Wenn du nicht geimpft oder genesen bist, dann darf dein Test nicht älter als 24 Stunden sein.

 

Aber für deine Kund*innen gilt die 3G-Regel NICHT. Für sie gilt 2G.

Deine Kund*innen müssen geimpft oder genesen sein. Ein Test reicht nicht mehr aus. Deine Kund*innen müssen keine Maske tragen.

Bei Fragen und für Informationen ruf uns gerne an: 015172312206.

 

Die neue Landesverordnung findest du hier.