หนี้สินคืออะไร

 • ไม่ว่าจะเป็นการไปยืมเงินจากเพื่อน จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากธนาคาร ถ้าต้องเอาจำนวนเงินนั้นกลับคืนให้เจ้าของ เรียกว่า การเป็นหนี้สิน

 • หนี้สินมีหลายประเภท แยกออกมาจากชนิดของหนี้สิน และจำนวนที่แตกต่างกัน แล้วก็ยังแยกประเภทออกมาจากการที่สามารถจัดการชำระเงินคืนได้เองหรือไม่ หรือหนี้สินมากจนเกิดเป็นปัญหาให้คุณ

 • หนี้สินชนิดที่เรียกว่า „หนี้สินจริง echte -Schulden“ เช่น การเป็นหนี้ค่าเช่าที่พักอาศัย หรือจากการประกันสุขภาพฉุกเฉิน หรือการที่ต้องเสียภาษีย้อนหลัง

  ตราบใดที่ยังสามารถชำระล้างหนี้สินนี้ได้ด้วยเงินของตัวเองอาจจะยังไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้น แต่เมื่อใดที่หนี้สินเพิ่มมากขึ้น ก็จะเกิดเป็นปัญหาใหญ่หนักสำหรับคุณได้

 • หนี้สินชนิดที่เรียกว่า„หนี้สินปลอม/หลอกหลวงFake-Schulden“เช่นใครสักคนแกล้งใส่ความว่าคุณมีหนี้สินกับบุคคลนั้น ทั้งๆที่ไม่ใช่ความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามทำ คุณมีสิทธิที่จะแย้งค้านสู้ได้ หากคุณต้องการทราบรายละเอียด กรุณาสอบถามได้จากเรา cara*SH

 • ไม่ว่าคุณจะมีหนี้สินประเภทไหนชนิดไหน สิ่งสำคัญ คุณอย่าละเลยเพิกเฉยควรหาที่ปรึกษา เพราะคุณสามารถจะทำอะไรสักอย่างเพี่อหาวิธีแก้ไข

 • เราจากทีมcara*SHยินดีจะช่วยติดต่อ0ไปสำนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งจะช่วยคุณได้

เมื่อไรถึงจะเรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัว

 • หมายถึงเมื่อไม่สามารถชำระหนี้สินด้วยเงินของตัวเองที่มีอยู่ได้

 • ข้อสำคัญ คุณต้องไม่เพิกเฉยกับหนี้สินเกินตัว เกินกำลังความสามารถที่จะชำระคืนได้ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณเพิกเฉยเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายชำระ หนี้สินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันจะรวมถึงค่าส่งจดหมายแจ้งเตือน และ ดอกเบี้ยที่เพิ่มตามมาด้วย หนี้สินก็จะกลายหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นภาระที่หนักกดดันคุณมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อไม่มีเงินพอ ไม่สามารถจะจ่ายชำระหนี้สินได้นั้น จะมีวิธีไหนที่จะแก้ปัญหาได้อีกบ้าง

 • พยายามรวมรวบหนี้สินที้งหมดให้เป็นระเบียบเป็นหมวดเป็นหมู่ แยกชนิดของหนี้สินตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระว่าหนี้สินอันไหนต้องจ่ายชำระก่อนหรือหลัง หนิ้สินอันไหนที่สำคัญที่สุด

 • ติดต่อกับ„เจ้าหนี้Gläubiger*innen“ลองถามดูว่าคุณจะผ่อนผัน(gestückelt)หรือลดหย่อน ลงบ้างได้หรือไม่

 • ในขณะเดียวกันคุณสามารถให้ ที่ปรึกษาช่วยเรื่องหนี้สิน(ein*e Schuldnerberater*in) ซึ่งจะช่วยให้ข้อคิดแนะนำ กับคุณในการปลดจากหนี้สิน หรือ ลดน้อยลง

 • หากคุณต้องการให้เราจากcara*SHช่วยหาแนะนำสำนักงานที่ปรึกษาช่วยเรื่องหนี้สินให้ เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณและไปที่สำนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินพร้อมกับคุณด้วย

สามารถยืมเงินมาจ่ายชำระหนี้สินได้หรือไม่

 • อาจจะทำได้แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะจะเกิดหนี้สินจำนวนใหม่ขึ้น

 • การไปยืมเงินมานั้นอาจจะทำให้สามารถจ่ายชำระหนี้สินกับเจ้าหนี้ได้หมดทันที แต่ก็ต้องคอยที่จะตามไปชำระหนี้สินใหม่ที่เกิดขั้นและย่อมเป็นจำนวนที่มากกว่าหนี้สินของเก่าเพราะมันย่อมจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วย(Zinsen)

 • ทางที่ดี ควรจะปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหนี้สินช่วยหาทางจ่ายขำระหนี้สินด้วยวิธีที่ดีกว่า

ประกาศล้มละลาย(Insolvenz)คืออะไร

 • ล้มละลายคือหมดเนื้อหมดตัว(กฎหมาย)มีหนี้สินล้นพ้นตัว และศาลได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย เรียกว่า มีหนี้สินมากจนไม่สามารถชำระได้ เช่นแม้แต่การผ่อนส่งก็ไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างหนึ่งเช่น คุณมีเงินเดือน สุทธิ 1.500ยูโรต่อเดือน แต่มีหนี้สินจำนวน 70.000ยูโร ถึงแม้ว่าจะตกลงว่าจะแบ่งจ่ายชำระผ่อนส่งเป็นครั้งๆ ก็แทบจะไม่สามารถที่จะจ่ายชำระหนี้สินจำนวนนั้นได้เลย

 • การมีหนี้สินล้นพันตัวนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นบุคคลหมดเนื้อหมดตัวเสมอไป

  หากหนี้สินมีจำนวนจำนวนสูงมาก ที่ไม่สามารถจะจ่ายชำระได้ในหมดภายในครั้งเดียว แต่ก็มองเห็นว่าพอมีทางที่จะจ่ายชำระได้หมด เช่น ด้วยการจ่ายชำระแบบผ่อนส่งในเวลาที่กำหนดไว้ จึงเป็นการมีหนี้สินล้นพันตัวแต่ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลาย ตัวอย่างเช่น เป็นหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายๆคน หรือบริษัท ประมาณ 2.800ยูโร ตกลงกันว่าจะจ่ายชำระแบบผ่อนส่ง ในช่วงเวลา 1ปีก็จะชำระผ่อนส่งได้ครบจำนวน

 • สิ่งแรกที่ควรทำ ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหนี้สิน หาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้บุคคลที่คุณต้องจ่ายชำระว่า จะตกลงให้จ่ายขำระหนี้สินในแบบไหนได้ เรียกว่า การตกลงปลดหนี้สินกับเจ้าหนี้(Schuldenbereinigungsverfahren)

 • เมื่อการต่อรองปลดหนี้สินไม่ได้ผล ค่อยไปแจ้งว่าเป็นบุคคลล้มละลาย

 • การไปแจ้งเป็นบุคคลล้มละลายนั้น เป็นเรื่องที่วุ่นวายทีเดียวในการแจ้ง และในระหว่างการแจ้งล้มละลายนี้คุณไม่สามารถมีหนี้สินใหม่ได้อีกเลย เมื่อการแจ้งล้มละลายเรียบร้อยแล้ว ก็จะถือว่าไม่มีหนี้สินนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ6 เดือน

จะเกิดและมีผลกับฉันอย่างไร

 • ตัวอย่างเช่น มีใบเสร็จที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ คุณจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนให้จ่ายชำระ(จดหมายทวงหนี้)เรียกว่าเป็นคำเชิญให้ไปจ่ายชำระครั้งที่หนึ่ง

 • หากเพิกเฉยต่อการเตือนครั้งแรกนี้ เจ้าหนี้ก็จะไปติดต่อให้เรื่องต่อไปที่ศาลแพ่ง ศาลก็จะส่งจดหมายเตือนมาอีกครั้ง

 • หากคุณยังเพิกเฉยต่อจดหมายเตือนจากศาลแพ่ง ก็จะได้รับคำสั่งหมายเรียก „Vollstreckungsbescheid“

 • หลังจากนั้นจะมีหมายค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบค้นตรวจสอบทรัพย์สิน(Gerichtsvollzieher)จะอายัดทรัพย์

  „Pfänden“ทรัพย์สินของมีค่าอาจจะถูกยึดไปเป็นของประกัน เช่น มือถือ กล้อง เครืองเล่นดีวีดี เครื่องประดับเป็นต้น

 • การยึดทรัพย์ประกันนี้อาจจะรวมถึงเงินในบัญชี ซึ่งเรียกว่า „Kontopfändung“ถ้าคุณมีเงินในบัญชี เงินนี้ก็จะถูกยึดได้และจะถูกโอนไปให้บัญชีเจ้าหนี้โดยตรงเลย

 • และคุณอาจจะถูกเป็นผู้Schufa –Eintrag ได้ หมายถึงว่าคุณไม่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินไม่สามารถจ่ายชำระคืนได้ซึ่งจะทำให้คุณมีปัญหายุ่งยากเข่น ถ้าคุณต้องการไปทำสัญญาเช่าที่พักใหม่ หรือ ทำสัญญาซื้อมือถือใหม่

ต้องถูกติดคุกไหมเมื่อมีหนี้สิน

 • ไม่ เพราะการมีหนี้สินไม่ใช่สาเหตุที่จะทำให้คุณต้องจำคุกได้

 • แต่คุณต้องแจ้งระบุในทรัพย์สินที่มีอยู่ หมายถึง คุณต้องไม่มีความลับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง(ต้องเปิดเผย)

 • หากไม่ยอมเปิดเผยหรือแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ อาจจะเป็นสาเหตุที่จะถูกจับเข้าคุกได้

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Schuldner- und Insolvenzberatung Ostholstein

Lübecker Landstraße 3
23701 Eutin

AWO Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung Zentrales Büro Pinneberg

Am Drosteipark 21
25421 Pinneberg

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle

Berliner Ring 12
23843 Bad Oldesloe

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Kiel e.V.- Schuldner- und Insolvenzberatung

Klaus-Groth-Platz 1 (Postanschrift), Kirchenstraße 10 (Besucheranschrift)
24105 Kiel

Diakonisches Werk Flensburg Sozial-, Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Johanniskirchhof 19
24937 Flensburg

Haus der Familie Schuldnerberatung

Wrangelstraße 18
24937 Flensburg

Kreis Nordfriesland Außenstelle Leck Sozialzentrum

Klixbüller Chaussee 10
25917 Leck

Kreis Nordfriesland Außenstelle Tönning Sozialzentrum südliches Nordfriesland

Am Markt 1
25832 Tönning

Ortscaritasverband Flensburg Schuldnerberatungsstelle

Hafendamm 31a
24937 Flensburg

Steinburg Sozial gGmbH Schuldner- und Insolvenzberatung

Timm-Kröger-Straße 2
25524 Itzehoe