ภาษีคืออะไร จ่ายภาษีให้ใคร

 • ทุกคนที่ทำงานในประเทศเยอรมนีจำเป็นต้องจ่ายภาษี เช่นเดียวกันคุณต้องจ่ายภาษีจากรายได้ จากการทำงานค้าประเวณี/ค้าบริการทางเพศของคุณ นั่นหมายถึง เงินจำนวนหนึ่งของรายได้ ต้องจ่ายเป็นภาษีให้กับรัฐ ไม่ว่าทำงานแบบลูกจ้างรับเงินเดือนหรือแบบงานอิสระ

 • การชำระภาษีประเทศเยอรมนีชำระได้ที่สำนักงานภาษี (das Finanzamt)

ขึ้นอยู่กับสำนักงานภาษีไหน

 • ในรัฐชเสลวิคฮ้อยสไตน์ มีสำนักงานภาษีทั้งหมด 17 แห่ง สำนักงานที่คุณต้องไปติดต่อนั้น ขึ้นอยู่กับคุณมีที่อยู่อาศัยที่ไหน หรือ เมืองอะไร ที่คุณไปแจ้งเอาไว้

 • หากคุณเปลี่ยนสถานที่ทำงานในหลายๆที่ จึงจะไม่ง่ายที่จะหาสำนักงานที่คุณต้องไปติดต่อได้โดยตรง ดังนั้นจึงพบว่าสำนักงานที่คุณจะไปติดต่อต่อ คือสำนักงานที่อยู่ในเขตที่คุณทำงานอยู่เป็นประจำมากกว่า หากไม่แน่ใจว่าควรจะไปติดต่อที่เขตไหน คุณสามารถติดต่อสอบถามเราจากcara *SH เราจะสอบถามข้อมูลนั้นให้คุณ

คุณต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่

 • ขึ้นอยู่กับรายได้ที่คุณได้รับ

 • คุณแต่งงาน มีลูกหรือไม่

ประเภทของภาษีที่สำคัญ

 • ภาษีรายได้ (Einkommenssteuer)

 • ภาษีการค้า (Gewerbesteuer)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Umsatzsteuer)

 • ภาษีเงินเดือนในฐานะภาษีรายได้ (Lohnsteuer)

ภาษีชนิดไหนที่ต้องชำระ

 • ขึ้นอยู่กับว่า ทำงานแบบอิสระ หรือแบบรับจ้างรับเงินเดือน

 • หากคุณทำงานแบบอิสระสามารถเลือกเวลาทำงาน และ สถานที่ทำงานได้ตามความสมัคร คุณเป็นผู้ทำกิจการ ในกรณีนี้ต้องชำระภาษีรายได้ และ อาจจะรวมถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

 • ภาษีการค้าจะต้องจ่ายต่อเมื่อ มีกิจการสถานประกอบการค้าประเวณี และมีผลกำไรมากกว่า 24.500 ยูโร ต่อปี

 • หากทำงานแบบลูกจ้าง เช่น ทำงานในสถานโมเดล ซ่อง และมีสัญญาทำงาน ต้องจ่ายภาษีเงินเดือน (Lohnsteuer)

จะทราบได้อย่างไรว่าทำงานแบบอิสระหรือแบบลูกจ้าง

 • ทำงานอิสระสามารถเลือกเวลา สถานที่ทำงานได้ตามความสมัครใจ เมื่อคุณเป็นเจ้าของกิจการประกอบการค้าประเวณี คือการทำงานแบบอิสระ

 • ทำงานแบบลูกจ้างคือการทำงานให้กับผู้ว่าจ้าง (ตัวอย่างเช่น ในซ่อง) และ มีสัญญาว่าจ้างทำงาน

เมื่อทำงานแบบอิสระ ชำระภาษีรายได้ (Einkommenssteuer) อย่างไร

 • ข้อควรสังเกต: หากมีรายได้ ต่ำกว่า 8800ยูโร ต่อปี ไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้ หากสูงเกินกำหนด ซึ่งเรียกว่า ระเบียบผ่อนผันรายได้ขั้นต่ำ „Freibetrag“ (ปี2017 ที่8800 ยูโร) จึงต้องจ่ายภาษีรายได้ โดย: 
 • แจ้งลงทะเบียนกับสำนักงานภาษี ว่าเริ่มทำงานค้าบริการทางเพศแบบอิสระตั้งแต่เมื่อไหร่คุณจะได้รับเลขที่ภาษีรายได้

 • ต้องจ่ายภาษีรายได้ต่อเมื่อมีกำไรหมายถึง รายได้ต่อปี ที่เหลือจากการหักลดหย่อน (อาจจะลบจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Umsatzsteuer (19 %)) จากค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ (เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าเช่า ค่าวัสดุในการทำความสะอาด ถุงยางอนามัน อื่นๆ) ออกไป

  ผลกำไรที่ต้องจ่ายภาษี คือ จำนวนเงินส่วนที่สูงกว่า 8800 ยูโร (จำนวนผ่อนผันรายได้ขั้นต่ำ 2017) จำนวนนี้คือกำไรที่ต้องจ่ายภาษีรายได้

 • ควรจดบันทึกทุกอย่างของรายได้ และรายจ่าย รวมทั้งเก็บบิลไว้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานค้าบริการฯ ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าห้อง วัสดุเครื่องมือในการทำงาน เช่น ถุงยางอนามัย หรือ วัสดุสำหรับทำความสะอาด....รายจ่ายเหล่านี้ จำเป็นสำหรับการทำบัญชีรายได้รายจ่าย บิลใบเสร็จถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เป็นหลักฐานในการทำงานค้าบริการของคุณด้วยฃ

 • ควรจะเก็บรักษา ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงิน ค่าเช่า บิล และหลักฐานต่างๆ เป็นระยะ เวลาถึง 10ปี

ทำงานแบบอิสระต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหร่ 

 • เมื่อคุณ มีรายได้สูงกว่า 17.500 ยูโร ต่อ ปี ภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบัน 19 เปอร์เซ็นต์ หรือเรียกว่า „Mehrwertsteuer“

 • ตัวอย่าง เช่น รายได้ทั้งปี 18.000ยูโร จำนวนที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อีก 19เปอร์เซ็นต์ กับสำนักงานภาษี คือ จำนวน 3420 ยูโร สำหรับทั้งปี 

 • ถ้าปีที่ผ่านมา มีรายได้ทั้งปี จำนวน ต่ำกว่า 17.500 ยูโร และคาดว่าในปีต่อๆไปจะมีรายได้ไม่เกิน 50.000 ยูโร คุณคือ ผู้ทำการค้าแบบย่อยKleinunternehmer*in และไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ก็ห้ามเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากลูกค้า ตัวอย่างเช่น การออกใบเสร็จรับเงินของตัวเองให้แก่ผู้อื่น ต้องไม่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มอยู่ด้วย

ต้องแจ้งอะไรต่อสำนักงานภาษีเมื่อทำงานค้าบริการทางเพศแบบอิสระ

 • ทุกเดือน:แจ้งการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (จะยื่นเรื่องหากคุณไม่ได้ทำการค้าย่อย เท่านั้น)

วิธีการทำแบบฟอร์มเสียภาษี

 • กรอกแบบฟอร์มเสียภาษีให้ครบ และนำไปยื่นต่อสำนักงานภาษี ปัจจุบันสามารถยื่นทางออนไลน์ได้

แบบฟอร์มการเสียภาษีจะได้จากที่ไหน

การลดหย่อนภาษีคืออะไร

 • เจ้าหน้าที่ของสำนักงานภาษี จะรวบรวมรายจ่ายทั้งหมดที่กรอกอยู่ในแบบฟอร์มการเสียภาษี จะนำไปหักลบออกจากรายได้ต่อปีของคุณ และผลลัพธ์ที่เหลือคือจำนวนที่ต้องนำไปเสียภาษี เรียกว่า การลดหย่อนภาษี (von der Steuer absetzen)

หากไม่ยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีจะเกิดผลอย่างไร

 • สำนักงานภาษีจะคาดคะเนผลกำไร และ รายได้สุทธิของคุณ

 • จะใช้พื้นฐานทั่วๆไปค่าเฉลี่ย และค่าที่สมเหตุสมผล เป็นมาตรฐานในการคำนวณ ซึ่งจำนวนที่คาดคะเนอาจจะสูงมากกว่ารายได้จริงๆที่ได้รับ

 • ควรให้ความสนใจ ยื่นแบบฟอร์มชำระภาษี ทุกปี

ทำงานแบบลูกจ้างรับเงินเดือน การเสียภาษีมีลักษณะอย่างไร

 • หากคุณ (สมมุติว่าทำงานในซ่องBordell) เป็นลูกจ้างดังนั้นผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้แจ้งไปยังแผนกการเสียภาษี และเสียภาษีให้

 • ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนหนึ่งของคุณไว้สำหรับเสียภาษีในส่วนของคุณ และ เบี้ยประกันสังคมต่างๆ (ประกันสุขภาพ ประกันระยะยาว ประกันบำนาญ และ ประกันการว่างงาน)
  ประกันสังคม

 • เมื่อถึงสิ้นปี ผู้ว่าจ้างจะออกใบรับรองการเสียภาษีให้คุณ

ทำงานแบบลูกจ้าง ต้องเสียภาษีเงินเดือนเท่าไร

 • ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือนของคุณ

 • และขึ้นอยู่กับว่าคุณแต่งงานหรือมีลูกหรือไม่

 • ภาษีมี ทั้งหมด 6ชนิด จะต้องเสียภาษีชนิดไหนการแต่งงาน และการมีลูกก็เป็นข้อกำหนดการเสียภาษีของคุณ

 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อกับเรา cara *SH เราสามารถชี้แจ้งสอบถามข้อมูลสำคัญให้คุณได้

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.

Walkerdamm 1
24103 Kiel

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.

Fleischhauerstraße 37
23552 Lübeck