โทรศัพท์ติดต่อเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ

หน่วยงานให้คำปรึกษา

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

Deutsche Aids HilfeHilfetelefon "Schwangere in Not - anonym und sicher"Hilfetelefon Gewalt gegen FrauenKreis Nordfriesland – Gesundheitsamt

Damm 8
25813 Husum

Kreis Schleswig- Flensburg Fachdienst Gesundheit

Moltkestraße 22-26
24837 Schleswig

Notfallnummern bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen