การค้าประเวณีในประเทศเยอรมนี

หน่วยงานให้คำปรึกษา

ข้อควรรู้:

สิทธิขั้นพื้นฐานบางอย่างถูกจำกัดทางกฎหมาย
ติดต่อสอบถามกับเราได้ที่!

0151 / 723 122 06

การค้าประเวณีถูกกฎหมายในประเทศเยอรมนีหรือไม่

 • ถูกตามกฎหมาย ถ้าคุณมีอายุครบ 18ปี และมีใบอนุญาตทำงานในประเทศเยอรมนีได้ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์
  กฎหมายแรงงานทั่วๆไป

 • กฎหมายการค้าประเวณี(ProstG)มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2002 ผู้ค้าบริการทางเพศมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับค่าจ้างจากการให้บริการฯตามที่ตกลงกันไว้ทำให้การค้าบริการทางเพศไม่ถือเป็น'สิ่งที่ผิดศีลธรรม'หรือถูกต่อต้านกับการค้าบริการทางเพศอีกต่อไป
  นอกจากนั้น ยังสามารถเซ็นสัญญาจ้างงาน ซี่งจะทำให้คุณจะมีสิทธิเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ และ ได้รับสวัสดิการสังคม อีกด้วย
  ประกันสังคม

 • ตั้งแต่1 กรกฎาคม2017กฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีฉบับใหม่(ProstSchG)ออกมามีผลบังคับใช้ คุณต้องแจ้งลงทะเบียนการทำงานด้วยตัวเองกับหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการของแต่ละรัฐได้ตาม ลิงค์ ที่นี่
  https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen /gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/informationen-der-laender/117236

 • ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้ตามลิงค์
  การขึ้นทะเบียน และ การอบรมด้านสุขอนามัย

การค้าประเวณีในประเทศเยอรมนี มีความหมายควบคุมอย่างไร

 • การค้าประเวณีคือการให้บริการทางเพศ คือการกระทำทางเพศโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างบุคคลที่มีอายุตั้งแต่18 ปีเป็นต้นไป สิ่งสำคัญทุกๆฝ่ายที่ทำการตกลงระหว่างกัน ให้บริการฯและรับบริการฯต้องไม่บังคับให้ค้าบริการ ด้วยความสมัครใจ ต้องไม่ละเมิดสิทธิ ทั้งทางตรงข้ามผู้รับบริการก็ต้องได้รับการบริการตามที่ตกลงไว้ ดังนั้น:การค้าประเวณี คือการบริการทางเพศ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน(ส่วนมาก)และด้วยความสมัครใจเสมอ

 • หากคุณไม่ได้ค้าบริการทางเพศด้วยความสมัครใจ ถูกบังคับเอารัดเอาเปรียบ การค้าบริการทางเพศแบบนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินคดี ซึ่งรวมถึงคู่สมรสที่บังคับเอารัดเอาเปรียบคุณด้วย

  คุณสามารถแจ้งตำรวจดำเนินคดีได้กับผู้ที่ละเมิดสิทธิเอารัดเอาเปรียบ เพราะในประเทศเยอรมนี การค้าประเวณีเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่มีอันตรายต่อคุณ

ทำไมบางครั้งถึงใช้คำว่า „การค้าประเวณี (Prostitution)“และ „การค้าบริการทางเพศ(Sexarbeit)“

 • คำศัพท์ทั้งสองใช้ได้ทั่วไปตามปกติ ไม่สามารถบอกได้ว่าคำศัพท์คำไหนมีความหมาย „ดีกว่า“ หรือ “ถูกต้องกว่า“ คำว่า ค้าประเวณีเป็นคำเก่าแก่ที่ใช้กันในภาษาราชการ รวมทั้งใช้ในภาษากฎหมายด้วย

  สำหรับคำ „ค้าบริการทางเพศ „ ต้องการแสดงให้เห็นว่าการบริการทางเพศด้วยความสมัครใจโดยได้รับค่าตอบแทนนั้นเป็น งานบริการทางเพศ หรือ งานที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ซึ่งถือว่าเป็นงานบริการอย่างหนึ่งเช่นกัน

  หลายๆคนอาจจะมีความคิดผิวเผินให้ความหมายกับคำว่า „ค้าประเวณี“ ไปในทางลบ เหตุนี้เพื่อการหลีกเลี่ยง

  ควรที่จะใช้ คำว่า „ค้าบริการทางเพศ“

  ทุกคนควรพิจารณาเลือกใช้คำศัพท์ตามที่ตัวคุณเองต้องการว่าดีสำหรับคุณ บางคนรู้สึกว่าตัวเองหมาะสมกับการใช้คำว่า „ผู้ค้าประเวณี“ บางคนชอบและพอใจกับการใช้คำว่า „ผู้ค้าบริการทางเพศ“ ซึ่งทั้งสองอย่างถูกต้อง

 • คำศัพท์คำไหนที่จะเหมาะสมรู้สึกดีกับคุณ?คุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้กับเราจากcara *SH

คุณสามารถจะทำงานค้าประเวณีในทุกๆที่และตลอดเวลาได้หรือไม่?

 • มันยากต่อการตอบคำถามแบบทั่วๆไป เพราะมีเงื่อนไขข้อบังคับตามกฎหมายกำหนดไว้:

  ในหลายๆรัฐอาจจะมีการกำหนดในกฎหมายของรัฐหรือในระเบียบของตำบลว่าไม่อนุญาตให้ทำการค้าประเวณีในพื่นที่นั้น เรียกว่า „Sperrgebietsverordnung“ตัวอย่างในรัฐชเสลวิค ฮ้อยสไตน์ เช่น เมืองนอยมุสเตอร์ ที่มีกฎกำหนดห้ามมีการค้าประเวณี ในกฎนั้นบ่งบอกไว้ว่า เขตไหนอนุญาตให้ทำงานค้าบริการฯ และเขตไหนห้ามไม่ให้ค้าบริการฯ ส่วนมากแล้วศูนย์กลางของเมืองจะถูกห้าม เช่นเดียวกับเขตที่ใกล้ๆกับโบสถ์และโรงเรียน ในเขตชุมชนที่มีขนาดเล็ก และตำบลนอกเมืองก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการค้าบริการทางเพศเลย

 • หากคุณไม่แน่ใจ เขตไหนที่คุณสามารถทำงานได้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของcara *SH

การค้าประเวณีแบบประกอบการอิสระควรจะพิจารณาระวังอะไรบ้าง

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster